201608.25
0

Światowy lider z sektora Automotive

Realizujemy projekt dla globalnego lidera z sektora Automotiv posiadającego 70 fabryk na terenie całego świata. Zgłoszona potrzeba organizacji:wykształcenie postawy wśród pracowników operacyjnych, nastawionej na reagowanie na nieprawidłowości, dotyczące jakości i bezpieczeństwa;Pomysł na wdrożenie:Doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej w umiejętnościach analizy przyczyn powstawania sytuacji niezgodnych z jakością (zastosowanie metodologii Problem Solving) oraz wdrożenie metody 4 kroków instruowania pracowników;Rozwój…
201608.25
0

Czołowy producent komponentów dla sektora Automotive

Zgłoszona potrzeba organizacji:wzrost efektywności procesów produkcyjnych i przewagi konkurencyjnejbudowanie zaangażowanej i odpowiedzialnej postawy wśród niższego i średniego szczebla zarządzania.rozwój umiejętności prowadzenia analizy przyczynowo- skutkowej, a dzięki temu sprawniejsze odkrywanie przyczyn problemów i znajdowanie odpowiednich, skutecznych rozwiązań.Pomysł na wdrożenie:Warsztat dla grupy projektowej nakreślający plan działań rozwojowych wspierających wzrost świadomości biznesowej oraz kształtowanie kultury odpowiedzialności za rezultaty…
201608.25
0

Znana firma z sektora FMCG

Zgłoszona potrzeba organizacji:wsparcie kadry zarządzającej w realizacji codziennych zadań na procesie produkcyjnym,wykorzystanie  i doskonalenie wewnętrznych narzędzi LEANkreowanie świadomość w dostrzeganiu strat na produkcji w procesachpotrzeba uwolnienia potencjału w istniejących zasobach (ludzkich, maszynowych i logistycznych)budowanie zaangażowania i odpowiedzialności na wszystkich szczeblach zarządzania (od Zarządu, kierowników po liderów)Pomysł na wdrożenie:warsztat z zarządem w celu opracowania ram merytorycznych…
201608.11
0

Paroc Polska Sp. z o.o.

„Doskonałe rozeznanie i zrozumienie potrzeb klienta połączone z ogromną wiedzą i umiejętnością jej przekazania. Polecam!” Marcin Mordkowicz – Dyrektor Zakładu Base Production 
201608.11
0

Duni Poland Sp. z o. o.

„Firma Integra Consulting na początku programu Body Mind Training for Managers® przeprowadziła ankietę, diagnozując nasze problemy związane z pracą, jak i problemy czysto fizyczne. Prawie każdy z nas sygnalizował bóle kręgosłupa czy bóle w klatce piersiowej – ściśle związane z siedzącym trybem życia i pracy. Już po pierwszych kilku tygodniach ćwiczeń, praktycznie u wszystkich z…
201608.11
0

Optymalizujemy procesy!

Realizujemy projekty wdrożeniowe, szkolimy i doradzamy. Wybierz Lean Management jako drogę do doskonałości. Zobacz jak nasi Klienci skrócili czas realizacji zleceń, uszczuplili magazyny, otrzymali lepszą jakość oraz zredukowali koszty.
201608.11
0

Szkolimy i doradzamy najlepszym!

Proponujemy właściwe rozwiązania dla Twojej firmy. Zobacz jakie projekty zrealizowaliśmy i jak oceniają nas nasi klienci.