201612.27
0

Warsztaty międzykulturowe

Warsztaty międzykulturowe to specjalistyczny program nastawiony na zdobywanie wiedzy i zrozumienie zasad panujących we współczesnym biznesie międzynarodowym. Głównym celem warsztatów jest podniesienie efektywności komunikacji w zespołach, w których skład wchodzą pracownicy z polskim i odmiennym tłem kulturowym. Na życzenie klienta szkolenie może być przygotowanie pod konkretny obszar kulturowy. Warsztaty skierowane są do menedżerów zarządzających międzynarodowymi…
201612.27
0

Badanie satysfakcji pracowników

Celem badania satysfakcji pracowników jest rozpoznanie, które obecne warunki i w jakim stopniu spełniają w osobistym odczuciu badanych pracowników ich potrzeby i oczekiwania (motywują do aktywnej realizacji zadań). Satysfakcja pracowników jest tutaj rozumiana jako pozytywny stosunek do powierzonych im obowiązków, otoczenia pracy, współpracowników, który przejawia się poczuciem zadowolenia.Korzyści dla organizacji:Badanie prowadzone jest w formie ankiety online…
201612.27
0

Jak tworzyć system ocen okresowych

Zanim rozpocznie się budowę systemu ocen należy zdefiniować co dzięki ocenie firma chce osiągnąć. W zależności od tego czy będą to cele efektywnościowe, rozwojowe czy mieszane, wspólnie z klientem dokonamy wyboru metody budowy kryteriów oceny i tworzenia zasad funkcjonowania systemu. By ocena była skutecznym narzędziem zarządzania musi mieć swoje konsekwencje. Proponujemy zatem, by powiązać System…
201612.27
0

Budowanie i wdrożenie modelu kompetencyjnego

Stworzenie modelu kompetencyjnego w firmie, może być jednym z kluczowych elementów wspomagających celowe zarządzanie zasobami ludzkimi. Służy on identyfikacji mocnych stron, jak i obszarów wymagających rozwoju u pracowników. Wykorzystywany jest przy identyfikowaniu potrzeb szkoleniowych w firmie, budowaniu ścieżek rozwoju dla pracowników, procesów rekrutacyjnych czy oceny pracowników. Projektowany system uwzględni wielkość i specyfikę organizacji, rodzaj działalności,…
201612.27
0

Tworzenie ścieżek rozwoju pracowników

Pracownicy często odchodzą z firmy nie ze względu na wysokość zarobków, lecz ze względu na brak możliwości rozwoju zawodowego. Szukanie na ich miejsce nowych ludzi pochłania czas i pieniądze. Odpowiedzią na te problemy mogą być ścieżki pracowniczych karier. Ścieżka kariery to jeden z elementów planowania kadr – logiczna i spójna sekwencja kolejnych stanowisk w danej firmie,…
201612.27
0

Prowadzenie rozmów oceniających

Ujawnianie pełni swoich możliwości może zachodzić nie tylko w sytuacjach zaskakujących nas, lecz także w sprzyjających warunkach. Sposobem na pobudzanie potencjału pracownika jest ocena (rozmowa oceniająca), która poprzez swoją strukturę i sposób prowadzenia tworzy płaszczyznę nazwania i ujawnienia możliwości pracownika.Korzyści dla uczestników szkolenia:Uświadomienie znaczenia prowadzonych rozmów z pracownikami w procesie systemu oceny okresowej w firmie.Przygotowanie…
201612.27
0

Budowanie systemów wynagrodzeń

Wdrożony system zarządzania wynagrodzeniami może wspierać inne systemy zarządzania firmą ze szczególnym naciskiem na produktywność i jakość.Korzyści dla organizacji:zbudowanie siatki wynagrodzeń opartej na wewnętrznej analizie wynagrodzeń z uwzględnieniem założeń polityki wynagradzania firmy.Opracowanie Regulaminu Wynagradzania uwzględniającego wszelkie istotne założenia.Analiza wynagrodzeń pracowników w poszczególnych grupach zaszeregowania.Analiza wymagań rynkowych w oparciu o informacje uzyskane od klienta (wskaźnik rotacji,…
201612.27
0

Komunikacja menedżerska

Głównym celem szkolenia „komunikacja menedżerska” jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu komunikacji, poznanie prawidłowości i zasad skutecznego porozumiewania się oraz uświadomienie sobie własnych mocnych i słabych stron w tym obszarze. To, do czego dążymy, to poprawa umiejętności radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach kontaktu z ludźmi w pracy. Podczas tego szkolenia proponujemy trening komunikacji asertywnej, która…
201612.27
0

Kierowanie zespołem sprzedażowym

Celem szkolenia „kierowanie zespołem sprzedażowym” jest nabycie praktycznych umiejętności skutecznego zarządzaniem zespołem sprzedażowym oraz dostarczenie niezbędnych narzędzi i technik menedżerskie potrzebnych do tego, by robić to efektywnie. Korzyści dla uczestników: Zdobycie wiedzy na temat uwarunkowań skutecznego zarządzania sprzedażą poprzez cele. Doskonalenie umiejętności stanowienia celów i kaskadowania ich na zadania oraz delegowania zgodnie z zasadami zarządzania…
201612.27
0

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i wynikającym z nich stresem

Głównym celem szkolenia jest nauczenie się rozpoznawania źródeł sytuacji trudnych i adekwatne zarządzanie nimi.Trening jest propozycją dla tych osób, które na podstawie zmian w swoim ciele i umyśle rozpoznały już u siebie niszczące działanie stresu i szukają sposobów radzenia sobie z nim. Jest również propozycją dla tych, którzy ze względu na rodzaj pracy albo warunków, w…