201701.02
0

Zarządzanie zmianą – od skutecznego menedżera do lidera pozytywnych zmian

Jedną z bardziej pożądanych umiejętności menedżerów jest zarządzanie zmianą. Polega ona na skutecznym planowaniu, implementowaniu, wzmacnianiu i kontrolowaniu zmian oraz rozumieniu procesów, które zachodzą w trakcie wprowadzania zmian. Priorytetem szkolenia „zarządzanie zmianą” jest analiza własnego potencjału i nastawienia w sytuacji zmiany oraz rozwój elastyczności myślenia uczestników (i w konsekwencji działania) przejawiającej się: otwartością na nowe…
201701.02
0

Komunikacja podczas zmian

Celem strategicznym szkolenia jest kształtowanie postawy proaktywnej względem zmian. Cele szczegółowe: zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania zmianą (poznanie dynamiki zmiany i modelu procesu zmiany, czynników wpływających na sukces we wprowadzaniu zmiany, reakcji na zmianę i sposobów pracy z obawami przed zmianą oraz sposobów wprowadzania zmian); wzrost świadomości dotyczącej roli zmiany w organizacji – skutków efektywnego bądź…
201701.02
0

Motywujące rozmowy oceniające

Celem planowanego warsztatu jest rozwój kompetencji menedżerskich w oparciu o konkretne umiejętności – w tym przypadku: prowadzenia motywujących rozmów oceniających.Rezultaty szkoleniaZrozumienie przez uczestników potrzeby prowadzenia rozmów oceniających oraz korzyści wynikających z ich profesjonalnej realizacji.Nabycie umiejętności: – dokonywania obiektywnej i motywującej oceny (w oparciu o techniki partnerskiego stylu komunikowania się),– formułowania SMART-nych celów rozwojowych dla ocenianych pracowników,–…
201701.02
0

Trening radzenia sobie ze stresem

Celem strategicznym projektu jest kształtowanie kompetencji radzenia sobie ze stresem wspierających efektywność zawodową kierowników i budowanie odporności psychicznej. Cele szczegółowe projektu: Poszerzenie wiedzy na temat tego, czym jest stres i stresor i jakie są główne przyczyny i skutki stresu w pracy. Poznanie wpływu doświadczanych, indywidualnych reakcji stresowych na efektywność pracy, zdrowie, relacje społeczne. Zrozumienie dynamiki powstawania reakcji…
201701.02
0

Team building = budowanie zespołu

Celem strategicznym warsztatów jest wsparcie budowania dobrze współpracujących, skoncentrowanych na wspólnym celu – zespołów.Korzyści dla uczestników:Lepsze poznanie siebie nawzajem w innym kontekście niż codzienna praca.Analiza swoich naturalnych predyspozycji i zachowań preferowanych w pracy – badanie Extended DISC, możliwość „budowania” na swoich zasobach oraz „uwolnienie się od napięć” dzięki zrozumieniu naturalnych stylów zachowania się współpracowników –…