201705.25
0

Rynek Celów (Market of Objectives)

Wdrażamy metodę zarządzania Rynku Celów (Market of Objectives), która oparta o nowocześnie zinterpretowaną ideę MBO, uzupełnia metodologię Druckera o współczesne trendy w zarządzaniu oraz informatyzację. Dynamicznie podnosi efektywność organizacji oraz prowadzi do poprawy wyników i skokowego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. System służy do wymiany, generowania nowych i wzajemnego korelowania ambitnych celów operacyjnych kadry menedżerskiej, wspierających realizację…
AC/DC – niech w firmie rozbrzmi talent!
201705.24
0

AC/DC – niech w firmie rozbrzmi talent!

W potocznym rozumieniu słowo „talent” kojarzy się z umiejętnościami, które można zaprezentować w rozrywkowych programach – na myśl przychodzą śpiew, taniec, magiczne sztuczki… Hasło to można jednak postrzegać także w wymiarze biznesowym – pracodawcy spotykają się z osobami szczególnie uzdolnionymi każdego dnia. Wyzwaniem dla menedżerów jest ich dostrzeżenie i wspieranie. Odpowiednie wsparcie talentów pozwala menedżerom…