ABC Zarządzania – warsztat podnoszący kompetencje menedżerskie

Skuteczne zarządzanie wymaga od menedżera uświadomienia sobie stosowanego przez siebie stylu kierowania i wpływu, jaki ma on na pracowników, którymi zarządza. Dobrze przygotowany do swojej roli nie tylko rozpoznaje własny, najbliższy mu styl kierowania, ale potrafi również zależnie od sytuacji stosować różne.

Nasza propozycja opiera się w dużej mierze na uruchamianiu świadomości dotyczącej wpływu własnych zachowań (w różnych zakresach działania menedżera) na funkcjonowanie pracowników i zespołu oraz na treningu umiejętności.

Podczas szkolenia pokazujemy najbardziej uniwersalne narzędzia (stąd ABC Zarządzania), które mogą być wykorzystywane przez menedżerów w różnych kontekstach wspierając budowanie przez nich autorytetu i motywacji pracowników, tak aby uczestnicy już po szkoleniu, korzystając z niewielu narzędzi czuli, że potrafią poradzić sobie z wieloma sytuacjami.

Główne cele projektu:

 • Uświadomienie ról, jakie pełni szef oraz konsekwencji ich niewypełniania.
 • Rozpoznanie stosowanego przez siebie stylu zarządzania.
 • Trening delegowania zadań oraz analiza sytuacji trudnych.
 • Poznanie cyklu zarządzania pracownikiem i zespołem.
 • Wypracowanie technik angażowania pracownika do rozmowy, realizacji celów i zadań.
 • Poznanie sposobów motywowania pracownika.
 • Trening technik dyscyplinujących oraz wzmacniających pozytywne zachowania.
 • Trenowanie umiejętności egzekwowania zadań w przypadku ich niewłaściwego wykonania.

Korzyści z realizacji projektu:

 • Wzrost zadowolenia podległych pracowników, dzięki stopniowo wprowadzanym zmianom w postawach i umiejętnościach ich zwierzchników.
 • Zwiększenie odpowiedzialności i samodzielności podwładnych w realizację zadań.
 • Poznanie nowoczesnych narzędzi zarządzania z obszaru motywacji, zarządzania zespołem.
 • Nabycie umiejętności zlecania zadań w sposób zrozumiały i dopasowany do pracownika oraz jak wyegzekwować od pracownika wykonanie zadania.
 • Poprawa współpracy pomiędzy uczestnikami szkoleń.
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu swojego zarządzania na jakość pracy, pojawiające się błędy i postawy swoich pracowników.

Głównym założeniem prezentowanego warsztatu jest przygotowanie menedżerów do zarządzania ze świadomym wykorzystaniem swojego potencjału tj. rozumienia swoich mocnych stron i ograniczeń oraz umiejętnej analizy dotyczącej swojej efektywności jako szefa. Menedżerowie doświadczą, że zarządzanie zespołem to przede wszystkim dbałość o realizację celów i osiąganie założonych wyników, budowanie zespołów oraz rozwój i motywacja pracownika.


Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox