Asertywność w miejscu pracy

Asertywność nie jest wrodzona. Trzeba się nauczyć określonego sposobu przeżywania i reagowania w różnych sytuacjach. Trening asertywności polega na ćwiczeniu zachowań interpersonalnych, wyrażających uczucia, postawy, życzenia, opinie w sposób bezpośredni, stanowczy i uczciwy, a jednocześnie respektujący uczucia, postawy, życzenia, opinie i prawa innych osób. W czasie warsztatu będziemy pracować na realnych sytuacjach, zdefiniowanych przez uczestników.

Głównym celem treningu asertywności jest nauczenie się takich zachowań, które zwiększają komfort i efektywność własnej pracy oraz budują otwartą, bezpośrednią komunikację.

Korzyści dla uczestników:

  • Poznanie podstawowych modeli i zasad asertywnej komunikacji.
  • Wzrost rozumienia i „dekodowania” stylów komunikacji oraz wynikających z ich stosowania konsekwencji.
  • Bardziej efektywne komunikowanie się z osobami z różnych szczebli organizacji i klientami.
  • Uświadomienie sobie w jaki sposób myślenie (monolog wewnętrzny) ułatwia bądź utrudnia zachowanie asertywne.
  • Większa otwartość na informacje zwrotne od innych, uzyskanie informacji zwrotnych na temat dotychczasowego zachowania.
  • Większa satysfakcja z jakości kontaktów poprzez możliwość otwartej komunikacji.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Ikonka DPD