Budowania postawy proaktywnej i automotywacji w pracy handlowca

Głównym celem szkolenia jest trening umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb i dążeń oraz adekwatny dobór narzędzi budowania własnej motywacji oraz zarządzanie swoimi emocjami w oparciu koncepcję Inteligencji Emocjonalnej. 

Podczas warsztatu pracujemy nad tym, w jaki sposób może wpływać na motywację swoją i współpracowników. Poszukamy odpowiedzi na pytania: czym jest motywacja i od jakich czynników zależy? Jaki jest związek motywacji z postawą zaangażowania? Co robić, żeby wprowadzać się w pozytywny krąg motywacyjny, a czego unikać, żeby nie być zdemotywowanym? Co nas motywuje a co zniechęca? Jak rozpoznawać poziom demotywacji i co z tym robić? Dlaczego jedni są „łatwi” i chcą, a inni „stają okoniem” i często im się nie chce lub „szukają dziury w całym”? Jak sprawić, żeby czuć satysfakcję z pracy? Czuć się ważnym i mieć poczucie doniosłości swojej pracy? Odpowiemy też na pytanie, jak emocje wpływają na naszą motywację i w jaki sposób, zarządzając nimi możemy dbać o dobry poziom motywacji i wpływać na własną efektywność.

Uczestnicy szkolenia o motywacji handlowca:

  • Lepiej poznają samego siebie i będą potrafili zmotywować się do realizacji zamierzonych celów.
  • Poznają różne sposoby na zwiększenie własnej motywacji.
  • Dowiedzą się jak radzić sobie z negatywnym nastawieniem otoczenia.
  • Indywidualnie ocenią własne nastawienie, wiedzę i umiejętności dotyczące automotywacji i zarządzania emocjami.
  • Będą znać czynniki motywujące i demotywujące w pracy handlowca.
  • Poznają techniki radzenia sobie ze spadkiem motywacji do pracy w sytuacji porażki lub długotrwałego braku sukcesów.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox