Budowanie autorytetu i przywództwo

Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności zastosowania przywództwa poprzez służenie w celu poprawy komunikacji i współpracy w różnych zespołach projektowych.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie otwartości uczestników na pomysły innych oraz zmieniające się cele.
 • Poznanie i zastosowanie koncepcji „Przywództwa” poprzez służenie we współpracy w zespołach projektowych.
 • Rozwijanie umiejętności efektywnego komunikowania się z innymi w zespołach projektowych.
 • Doskonalenie stosowania narzędzi komunikacyjnych w celu zwiększenia efektywności komunikacji.
 • Skuteczne delegowanie i egzekwowanie zdań.
 • Poznanie etapów procesu rozwoju zespołu.
 • Rozwijanie efektu synergii w pracy zespołowej.
 • Rozwijanie umiejętności wspierania współpracowników i podwładnych w radzeniu sobie z częstymi zmianami.
 • Radzenie sobie z oporem innych przed zmianą poprzez efektywną komunikację, empatię i udzielanie wsparcia.

   

  Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą:

  • Znać model sytuacyjnego zarządzania i umieli dopasować sposób zarządzania pracownikiem do poziomu jego rozwoju.
  • Umieć zastosować procedurę egzekwowania.
  • Budować autorytet brygadzisty poprzez wypracowanie partnerskiej relacji z pracownikami produkcyjnymi (w przeciwieństwie do relacji autorytarnej lub koleżeńskiej);
  • Znać role brygadzisty w zakresie trzech obszarów odpowiedzialności;
  • Rozumieć funkcje zarządcze i wpływ stylu ich realizacji na postawy (zachowania) pracowników.
  • Zlecać zadania w sposób jasny i zrozumiały dla odbiorców.
  • Rozumieć wpływ swojego sposobu zarządzania na realizowanie wyników i poziom zaangażowania swojego zespołu i wzrost efektywności pracy poszczególnych jego członków i całego zespołu.
  • Rozumieć i wpływ swoich zachowań, w tym partnerskiego sposobu komunikacji na budowanie swojego autorytetu.
  • Używać podstawowych techniki partnerskiej komunikacji, budującej własny autorytet i dobre relacje w zespole.
  • Znać strukturę i zasadę udzielania informacji zwrotnej.
  • Udzielać informację zwrotną – wspierającą i korygującą, dotyczącą zachowań i oceny pracy.
  • Wiedzieć z czym najczęściej wiążą się trudne zachowania pracowników, umieli je diagnozować i dobierać odpowiedni sposób pracy, aby działać prewencyjnie lub/ i interwencyjnie.
  • Precyzyjnie zlecać zadania wg standardu 5W2H, dostosowując je do poziomu rozwoju pracownika.
  • Znać zasady formułowania motywujących, angażujących celów i potrafili je sformułować.
  • Rozumieć swoje zasoby w obszarze przywództwa i umiejętnie z tej wiedzy korzystać.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Ikonka DPD