Budowanie autorytetu i przywództwo

Szkolenie z przywództwa i budowania autorytetu ma na celu doskonalenie umiejętności zastosowania przywództwa poprzez służenie w celu poprawy komunikacji i współpracy w różnych zespołach projektowych. Przywództwo w firmie jest zarówno PROCESEM, jak i pewną WŁAŚCIWOŚCIĄ. Jako proces przywództwo biznesowe polega na użyciu wpływu bez sięgania po środki przymusu, z zamiarem kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań nastawionych na osiąganie celów oraz pomocy w zdefiniowaniu kultury grupy lub organizacji. Jako właściwość przywództwo w firmie jest zestawem cech przypisywanych jednostkom, które postrzegane są jako przywódcy.

Cele szczegółowe szkolenia z przywództwa:

 • Zwiększenie otwartości uczestników na pomysły innych oraz zmieniające się cele.
 • Poznanie i zastosowanie koncepcji „Przywództwa” poprzez służenie we współpracy w zespołach projektowych.
 • Rozwijanie umiejętności efektywnego komunikowania się z innymi w zespołach projektowych.
 • Doskonalenie stosowania narzędzi komunikacyjnych w celu zwiększenia efektywności komunikacji.
 • Skuteczne delegowanie i egzekwowanie zdań.
 • Poznanie etapów procesu rozwoju zespołu.
 • Rozwijanie efektu synergii w pracy zespołowej.
 • Rozwijanie umiejętności wspierania współpracowników i podwładnych w radzeniu sobie z częstymi zmianami.
 • Radzenie sobie z oporem innych przed zmianą poprzez efektywną komunikację, empatię i udzielanie wsparcia.

  Po zakończeniu warsztatów z przywództwa w firmie uczestnicy będą:

  • Znać model sytuacyjnego zarządzania i umieli dopasować sposób zarządzania pracownikiem do poziomu jego rozwoju.
  • Umieć zastosować procedurę egzekwowania.
  • Budować autorytet brygadzisty poprzez wypracowanie partnerskiej relacji z pracownikami produkcyjnymi (w przeciwieństwie do relacji autorytarnej lub koleżeńskiej);
  • Znać role brygadzisty w zakresie trzech obszarów odpowiedzialności;
  • Rozumieć funkcje zarządcze i wpływ stylu ich realizacji na postawy (zachowania) pracowników.
  • Zlecać zadania w sposób jasny i zrozumiały dla odbiorców.
  • Rozumieć wpływ swojego sposobu zarządzania na realizowanie wyników i poziom zaangażowania swojego zespołu i wzrost efektywności pracy poszczególnych jego członków i całego zespołu.
  • Rozumieć i wpływ swoich zachowań, w tym partnerskiego sposobu komunikacji na budowanie swojego autorytetu.
  • Używać podstawowych techniki partnerskiej komunikacji, budującej własny autorytet i dobre relacje w zespole.
  • Znać strukturę i zasadę udzielania informacji zwrotnej.
  • Udzielać informację zwrotną – wspierającą i korygującą, dotyczącą zachowań i oceny pracy.
  • Wiedzieć z czym najczęściej wiążą się trudne zachowania pracowników, umieli je diagnozować i dobierać odpowiedni sposób pracy, aby działać prewencyjnie lub/ i interwencyjnie.
  • Precyzyjnie zlecać zadania wg standardu 5W2H, dostosowując je do poziomu rozwoju pracownika.
  • Znać zasady formułowania motywujących, angażujących celów i potrafili je sformułować.
  • Rozumieć swoje zasoby w obszarze przywództwa i umiejętnie z tej wiedzy korzystać.

Szkolenie z przywództwa pokazuje uczestnikom, że przywódcy to ludzie, którzy pozytywnie wpływają na zachowania innych bez konieczności uciekania się do użycia nacisku, siły. Przywódcy to osoby akceptowane przez innych w tej roli, które wiedzą, jak budować autorytet. Zachowania przywódców zrównoważone są w czterech obszarach:

 1. Zachowania przywódców zorientowane na zadania (cele, procesy, procedury).
 2. Zachowania przywódców zorientowane na pracownika (zadowolenie ludzi).
 3. Zachowania przywódców zorientowane na inicjowanie struktury (zasady, role, zakres odpowiedzialności, linie komunikacyjne, sposoby wykonania zadań).
 4. Zachowania „uważające” – troska o podwładnych, tworzenie dobrego klimatu.

Skuteczne przywództwo opiera się na SZACUNKU I ZAUFANIU. I właśnie na tej podstawie budowany jest autorytet lidera.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox