Budowanie systemów wynagrodzeń

Wdrożony system zarządzania wynagrodzeniami może wspierać inne systemy zarządzania firmą ze szczególnym naciskiem na produktywność i jakość.

Czym są systemy wynagrodzeń w firmie?

System wynagrodzeń to wszelkie praktyki wynagradzania pracowników, które zależne są od ich wartości rynkowej, ale również nabytych kompetencji i kwalifikacji. Efektywna polityka systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie po pierwsze zapewnia organizacji zainteresowanie kandydatów – specjalistów o najwyższych kwalifikacjach, a po drugie – działa motywująco na aktualnych pracowników, mobilizując ich do jeszcze lepszej pracy. Dobrze skonstruowany system wynagrodzeń zmniejsza również ryzyko rotacji. 

System wynagrodzeń – nagrody wewnętrzne i zewnętrzne

System wynagrodzeń w firmie nie musi koncentrować się wyłącznie na nagrodach finansowych. Jeśli chodzi o rodzaje nagród w systemie wynagrodzeń w przedsiębiorstwie możemy je podzielić na te wewnętrzne i zewnętrzne.

Nagrodą nazywamy to, w jaki sposób pragniemy być wynagradzani za osiągnięcia. W systemie wynagrodzeń jest to materialny, duchowy i psychologiczny środek płatniczy w zamian za dobre wyniki.

Nagrody wewnętrzne osoby posiadające wewnętrzny system nagród czują się docenione i szanowane, jeśli okazuje im się szczerą wdzięczność. Są to osoby, które chcą realizować misję, wprowadzać pozytywne zmiany. Dla nich samą wartość stanowi branie udziału w przedsięwzięciu, zwykle preferują osobiste uznanie od publicznego. Konstruktywna praca daje im satysfakcję. Muszą czuć się dobrze z tym, co robią. Dla nich motywujące jest przyjazne środowisko pracy, możliwość rozwoju zawodowego i pozytywna ocena ze strony przełożonych. Do najbardziej znanych osób tego typu należą: Albert Einstein, Winston Churchill, Księżna Diana, Angelina Jolie.

Nagrody zewnętrzne – ludzie posiadający zewnętrzny system nagród czują się doceniani po uzyskaniu wymiernych korzyści. Cenią sobie ciężką pracę i są przekonani, że powinna ona zostać odpowiednio nagrodzona. Ważne jest dla nich publiczne uznanie, szczególne przywileje i wolność od kontroli. Najważniejszą wartość stanowi dla nich uczciwa płaca, która powinna odzwierciedlać ich wysiłek i zaangażowanie. W systemie wynagrodzeń motywująco działają na nich: pensja, dodatki, władza, możliwość awansu, prywatne biura. Do najbardziej znanych osób tego typu należą: Henry Kissinger, Albert Camus, Woody Allen, Leonardo DiCaprio.

Korzyści dla organizacji:

  • zbudowanie siatki wynagrodzeń opartej na wewnętrznej analizie wynagrodzeń z uwzględnieniem założeń polityki wynagradzania firmy.
  • Opracowanie Regulaminu Wynagradzania uwzględniającego wszelkie istotne założenia.
  • Analiza wynagrodzeń pracowników w poszczególnych grupach zaszeregowania.
  • Analiza wymagań rynkowych w oparciu o informacje uzyskane od klienta (wskaźnik rotacji, informacje od kandydatów do pracy, informacje o wynagrodzeniach z rynku).

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox