Szkolenie z budowania zespołu w firmie

Informacje o szkoleniu:

Głównym celem proponowanego szkolenia jest poznanie własnych zespołów, określenie ich mocnych i słabych stron oraz poznanie metod pracy zwiększających szanse na zbudowanie zespołu ludzi zaangażowanych, odpowiedzialnych za zadania i wyniki.

Szkolenie ze skutecznego budowania zespołu w firmie — klucz do sukcesu.

Zgrane zespoły osób, które się lubią, szanują i znają swoje mocne i słabe strony są kluczowym elementem dobrze funkcjonujących organizacji. Ich praca jest efektywniejsza, szybsza i lepsza. Jak zbudować takie zespół?

Ważne jest regularne zachęcanie pracowników do działania, koordynacja ich pracy, umiejętność kompromisu, ale też wyznaczenie jasnych standardów pracy i rozumienie punktu widzenia każdego członka grupy.

Szkolenie budowania zespołu pozwoli stworzyć efektywnie działający zespół. Efektywny, czyli jaki

 • Znający cel i sens pracy,
 • mający inspirującego lidera,
 • wzajemnie się słuchający i rozumiejący,
 • ze swobodą wyrażający swoje zdanie,
 • wzajemnie pomagający sobie,
 • samodzielny w ramach wcześniej przyjętych zasad,
 • tolerujący odmienność,
 • zaangażowany,
 • niezniechęcający się nawet przed najtrudniejszym zadaniem.

  W ramach szkolenia z budowania zespołu w firmie nasi uczestnicy uczą się myślenia o zespole, jako grupie ludzi, której wszyscy członkowie mają chociaż jeden wspólny cel, który może zostać osiągnięty jedynie wspólnym wysiłkiem wszystkich.

Podstawowa wiedza i umiejętności zdobywane podczas szkolenia z budowania zespołu w firmie:

 • Koncepcja 5 dysfunkcji pracy zespołowej P. Lencioniego.
 • Przyczyny pojawiania się różnych dysfunkcji.
 • Umiejętność diagnozowania dysfunkcji.
 • Wiedza na temat zachowań lidera przezwyciężających i zapobiegających pojawianiu się dysfunkcji w zespole.

Efekty dla uczestnika szkolenia z budowania zespołu w firmie

Umiejętności budowania zespołu w firmie i pracy zespołowej to kompetencje, bez których sukces jest zdecydowanie trudniejszy, jeśli nie niemożliwy. Zgrany zespół jest gwarancją wyższej jakości działania.

W efekcie uczestnik szkolenia z budowania zespołu:

 • będzie lepiej rozumiał zachowania i działania członków zarządzanego zespołu,
 • zdobędzie umiejętności diagnozowania przyczyn trudności występujących w zespole, dzięki analizie przejawów zachowania jego członków,
 • pozna skuteczne sposoby pracy z zarządzanym zespołem, które zwiększą jego efektywność poprzez zaangażowanie i wzmocnienie odpowiedzialności jego członków,
 • zdobędzie konkretne propozycje działań wspierających osiąganie efektu synergii i koncentrację na wspólnym celu.

Szkolenie z budowania zespołu to także okazja do wymiany doświadczeń, oczekiwań, komentarzy, poznania swojego preferowanego stylu pracy, mocnych i słabych stron oraz bliższego poznania pod tym kątem osób z zespołu. Co więcej, w trakcie warsztatów budowania zespołu w firmie dowiesz się, jakie są techniki przeprowadzania asertywnej konfrontacji bez popadania w konflikty oraz stanowczego i kulturalnego wyrażania własnego zdania.Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox