201707.04
0

Lean Leadership 

Lean Leadership (LL) to indywidualne wsparcie poprzez zewnętrznego coacha/mentora, którego celem jest inspirowanie do wdrażania zmiandotyczących jakości zarządzania oraz wykorzystywania nowych umiejętności do optymalizacji procesów i osiągania wysokich wyników biznesowych. Podczas sesji LL koncentrujemy się na BHP, jakości, przywództwie, standardach zarządzania ludźmi i produkcją według wskaźników i narzędzi obowiązujących w organizacji. Sesje Lean Leadership  wspierają wdrażanie w codziennej pracy umiejętności rozwijanych na szkoleniach i warsztatach….
201705.25
0

Rynek Celów (Market of Objectives)

Wdrażamy metodę zarządzania Rynku Celów (Market of Objectives), która oparta o nowocześnie zinterpretowaną ideę MBO, uzupełnia metodologię Druckera o współczesne trendy w zarządzaniu oraz informatyzację. Dynamicznie podnosi efektywność organizacji oraz prowadzi do poprawy wyników i skokowego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. System służy do wymiany, generowania nowych i wzajemnego korelowania ambitnych celów operacyjnych kadry menedżerskiej, wspierających realizację…
201701.02
0

Zarządzanie zmianą – od skutecznego menedżera do lidera pozytywnych zmian

Jedną z bardziej pożądanych umiejętności menedżerów jest zarządzanie zmianą. Polega ona na skutecznym planowaniu, implementowaniu, wzmacnianiu i kontrolowaniu zmian oraz rozumieniu procesów, które zachodzą w trakcie wprowadzania zmian. Priorytetem szkolenia „zarządzanie zmianą” jest analiza własnego potencjału i nastawienia w sytuacji zmiany oraz rozwój elastyczności myślenia uczestników (i w konsekwencji działania) przejawiającej się: otwartością na nowe…
201701.02
0

Komunikacja podczas zmian

Celem strategicznym szkolenia jest kształtowanie postawy proaktywnej względem zmian. Cele szczegółowe: zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania zmianą (poznanie dynamiki zmiany i modelu procesu zmiany, czynników wpływających na sukces we wprowadzaniu zmiany, reakcji na zmianę i sposobów pracy z obawami przed zmianą oraz sposobów wprowadzania zmian); wzrost świadomości dotyczącej roli zmiany w organizacji – skutków efektywnego bądź…
201701.02
0

Motywujące rozmowy oceniające

Celem planowanego warsztatu jest rozwój kompetencji menedżerskich w oparciu o konkretne umiejętności – w tym przypadku: prowadzenia motywujących rozmów oceniających.Rezultaty szkoleniaZrozumienie przez uczestników potrzeby prowadzenia rozmów oceniających oraz korzyści wynikających z ich profesjonalnej realizacji.Nabycie umiejętności: – dokonywania obiektywnej i motywującej oceny (w oparciu o techniki partnerskiego stylu komunikowania się),– formułowania SMART-nych celów rozwojowych dla ocenianych pracowników,–…
201701.02
0

Trening radzenia sobie ze stresem

Celem strategicznym projektu jest kształtowanie kompetencji radzenia sobie ze stresem wspierających efektywność zawodową kierowników i budowanie odporności psychicznej. Cele szczegółowe projektu: Poszerzenie wiedzy na temat tego, czym jest stres i stresor i jakie są główne przyczyny i skutki stresu w pracy. Poznanie wpływu doświadczanych, indywidualnych reakcji stresowych na efektywność pracy, zdrowie, relacje społeczne. Zrozumienie dynamiki powstawania reakcji…
201701.02
0

Team building = budowanie zespołu

Celem strategicznym warsztatów jest wsparcie budowania dobrze współpracujących, skoncentrowanych na wspólnym celu – zespołów.Korzyści dla uczestników:Lepsze poznanie siebie nawzajem w innym kontekście niż codzienna praca.Analiza swoich naturalnych predyspozycji i zachowań preferowanych w pracy – badanie Extended DISC, możliwość „budowania” na swoich zasobach oraz „uwolnienie się od napięć” dzięki zrozumieniu naturalnych stylów zachowania się współpracowników –…
201701.02
0

Rozwiń skrzydła! – czyli jak zarządzać swoim ciałem i umysłem, aby mieć się czym dzielić z innymi

Celem warsztatu jest zainspirowanie pracowników do poszukiwania nowych kierunków rozwoju osobistego i zawodowego poprzez kształtowanie samoświadomości ciała i umysłu. Na czym polega nasze podejście i czym różni się od innych?Na rynku szkoleń dla firm dominuje paradygmat, w którym rozwija się wiedzę i umiejętności (np. wellness, organizację czasu, zarządzanie zespołem, pobudzanie zaangażowania, etc.) głównie poprzez zajęcia angażujące jedynie umysł człowieka (MIND). My…
201701.02
0

Body Mind Training®

Body Mind Training® to program szkoleniowo-coachingowy, który rozwija współpracę w zespole oraz kompetencje osobiste poprzez połączenie ćwiczeń fizycznych i treningu mentalnego. Warsztaty te pozwalają osiągać rozmaite rezultaty, w zależności od zakładanych celów.  Redukują stres, pomagają odzyskać dobrą formę psychiczną i fizyczną, poprawiają współpracę w zespole. BMTM® nie jest standardowym szkoleniem. Dla wielu pracowników to projekt, który…
201701.02
0

Negocjacje z działami zakupów

Zrozumieć stronę kupującą, poznać stosowane przez nią taktyki negocjacyjne oraz wykorzystać tą wiedzę w celu poprawy warunków współpracy to główny cel projektu. Warsztat podniesie także umiejętności negocjacyjne uczestników, w szczególności poprawi jakość przygotowania negocjacji, pozycjonowania na osi siła-słabość (z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi), doboru odpowiedniej taktyki, umiejętność „czytania”, rozumienia kupca oraz stawiania dobrego celu negocjacji. Cele szczegółowe…