201701.02
0

Skuteczne negocjacje handlowe

Celem strategicznym szkolenia jest rozwój i podniesienie kompetencji w obszarze prowadzenia skutecznych negocjacji, wzmocnieniu umiejętności budowania pozytywnych i długofalowych relacji zawodowych z różnymi typami klientów.  Cele szczegółowe projektu: Rozwój umiejętności negocjacyjnych jak i tych związanych z obsługą klienta. Wzrost samoświadomości – rozumienia własnych działań i ich wpływu na relacje z klientem i osiągane wyniki dzięki…
201612.27
0

Skuteczność osobista we współpracy z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi

Głównym celem szkolenia jest poznanie czynników ułatwiających i utrudniających współpracę, uświadomienie sobie swoich mocnych stron i ograniczeń w pracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz poszukanie rozwiązań sytuacji trudnych, pojawiających się we współpracy na co dzień.Korzyści dla uczestników szkolenia:Poznanie czynników ułatwiających i utrudniających współpracę.Poznanie typologii temperamentu i rozpoznawanie na tej podstawie typów temperamentów współpracowników.Poznanie sposobów docierania…
201612.27
0

Storytelling w sprzedaży

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i przećwiczenie umiejętności niezbędnych do wykorzystywania storytellingu jako narzędzia wspierającego skuteczną sprzedaż. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób tworzyć angażujące i inspirujące historie biznesowe przy pomocy których zbudują otwartość, zdobędą zaufanie i uwagę klienta i zaangażują go w produkt. Podczas szkolenia uczestnicy: Wypracują dobre historie sprzedażowe – gotowe narzędzia do testowania w…
201612.22
0

Akademia Technik Sprzedaży – od budowania dobrych relacji z klientami do wyników działu handlowego

Skutecznie działający pracownicy działu handlowego to podstawa dobrze funkcjonującej firmy. Rynek jest obecnie wymagający – klienci oczekują w każdej chwili szybkich i trafnych decyzji. Rozwój sił sprzedaży jest drogą do wzmocnienia efektywności i zbudowania zespołu, który każdego dnia będzie pracował nad powiększaniem realizowanej marży.Proponowany przez nas projekt dedykowany jest zespołowi handlowemu. Skupiamy się na wdrożeniu rozwiązań,…
201612.22
0

Budowania postawy proaktywnej i automotywacji w pracy handlowca

Głównym celem szkolenia jest trening umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb i dążeń oraz adekwatny dobór narzędzi budowania własnej motywacji oraz zarządzanie swoimi emocjami w oparciu koncepcję Inteligencji Emocjonalnej. Podczas warsztatu pracujemy nad tym, w jaki sposób może wpływać na motywację swoją i współpracowników. Poszukamy odpowiedzi na pytania: czym jest motywacja i od jakich czynników zależy? Jaki jest związek…
201612.21
0

Zaawansowane techniki sprzedaży

Główne cele szkolenia to: Umacnianie w roli handlowca, doradcy, konsultanta, specjalisty. Budowanie zaufania i rozwijanie biznesu klienta. Umocnienie roli pytań w procesie sprzedaży. Poprawa efektywności biznesowej na bazie potrzeb klienta. Skuteczne odmawianie nadmiarowym żądaniom klienta. Radzenie sobie z krytyką. Sprzedaż językiem korzyści klienta. Budowanie długofalowych relacji biznesowych z klientem. Przyjmowanie reklamacji. Stawianie granic wobec destrukcyjnych…
201612.21
0

Od budowania relacji do skutecznej sprzedaży

Do najważniejszych celów projektu szkoleniowego należy zaliczyć:zwiększenie umiejętności sprzedażowych w zakresie pozyskiwania klienta do współpracy mimo wieloletniej relacji,zwiększenie efektywności biznesowej,umiejętność budowania relacji, która przełoży się na realny biznes,doposażenie uczestników w sposoby pracy z obiekcją.Podczas szkolenia dostarczymy wiedzy w takich obszarach jak:etapy obsługi klienta,metody organizowania i prowadzenia spotkań i rozmów handlowych,zasady budowania trwałych relacji z klientami…
201612.21
0

Integracja zespołu – od współpracy do sukcesu

Podczas warsztatu pracownicy w ramach wspólnej zabawy lepiej się poznają i w ciekawy sposób spędzą razem czas. Chcąc osiągnąć taki cel proponujemy, aby warsztat podzielić na części prowadzone wspólne oraz części prowadzone w mniejszych zespołach, głównie obejmujące ćwiczenia. Przed każdym ćwiczeniem uczestnicy będą dobierani do nowych grup tak, aby mogli doświadczać współpracy w zmieniających się…
201612.20
0

Poligon handlowy – wzmacnianie kompetencji handlowca

Celem projektu jest praktyczne przygotowanie zespołu handlowców /doradców do takiej obsługi, która daje satysfakcję obu stronom, obsługującemu i klientowi oraz wypracowanie sposobu wsparcia w grupie handlowców, które pomogą uczestnikom wdrożyć nabyte umiejętności w ich realia zawodowe, a co za tym idzie zrealizować cele zespołowo. Projekt zakłada wypracowanie kryteriów oceny efektywności procesu sprzedaży przez uczestników. W…
201612.20
0

Gramy w handlowanie – rozpoznawanie i skuteczna obrona przed manipulacjami

Silnie ekspansywny obecnie świat biznesu często sięga do metod wywierania wpływu opartych na technikach manipulacji i perswazji w celu uzyskania zakupu czy terminu dostawy po jak najlepszej cenie.  W pracy specjalisty ds. sprzedaży nie istnieje prosty mechanizm zrób A oraz B, a wynik będzie C, ponieważ mamy do czynienia z ludźmi a tu zarówno grupy,…