Efektywna komunikacja i informacja zwrotna w zespole i w firmie — szkolenie

Szkolenie ma na celu doskonalenie kompetencji z zakresu efektywnej komunikacji w zespole i informacji zwrotnej podczas realizacji zadań. Podczas szkolenia pracujemy wokół  budowania świadomości uczestników, że odpowiedzialność za jakość komunikacji przekłada się na współpracę w zespole. Warsztaty są prowadzone przez doświadczonych trenerów, a ich wyróżniającym atutem jest praktyczny charakter. Wierzymy, że efektywnej komunikacji w zespole można nauczyć się poprzez wprowadzenie teoretycznych podstaw w życie, analizę konkretnych sytuacji z życia firmy, ćwiczenie na własnych błędach.

Korzyści ze szkolenia z efektywnej komunikacji w firmie i informacji zwrotnej

Efektywna komunikacja jest jedną z najważniejszych kompetencji zarówno u specjalistów, jak i menedżerów. Dlaczego więc szkolenie z komunikacji w firmie może przynieść wiele korzyści – w końcu to od tej umiejętności w dużej mierze zależy poprawa jakości pracy i rozwój pracowników. 

Czego dowiedzą się uczestnicy podczas szkolenia efektywnej komunikacji w zespole?

 • Jak inteligentnie sterować pierwszym wrażeniem i korzystać z własnej intuicji podczas krótkiej rozmowy?
 • O co dbać w przekazie informacji, aby mieć pewność, że efektem  będzie to, na czym nam zależy?
 • Czego powinno być więcej, a czego mniej w  rozmowach z innymi pracownikami, aby z zadowoleniem i zaufaniem zwracali się do menedżera w potrzebie?
 • Jakie czynniki interpersonalne i umiejętności komunikacyjne decydują o tym, że osoby pracują z nami długofalowo?
 • Jak znajomość i rozumienie różnych osobowości pomaga na co dzień w pracy?
 • Jak nie dać się pokusom oceniania, wymądrzania, narzucania rozwiązań?
 • Co robić, żeby budować swoją wiarygodność?
 • Stanowczość czy wycofanie, która postawa i w jakich sytuacjach jest lepsza? Jakiej odwagi wymaga zastosowanie informacji zwrotnej? Jak zwrócić uwagę? Czy warto chwalić? 
 • Jak mówić, żeby budować i osiągać zamierzone efekty?

Co warto podkreślić, szkolenie z efektywnej komunikacji w firmie prowadzone jest przez praktyków z długoletnim doświadczeniem. Jest więc okazją także do wymiany doświadczeń, rozmów z menedżerami, wypracowania najlepszych dla siebie praktyk.

Efektywna komunikacja w zespole i informacja zwrotna

Kiedy mówi się o kluczowych kompetencjach osób zatrudnianych w organizacjach – czy to menedżerów i specjalistów, zarówno w firmach handlowych, jak i produkcyjnych czy usługowych, na jednym z pierwszych miejsc wymienia się umiejętność efektywnej komunikacji w zespole. Jest ona podstawą zrozumienia i porozumienia między ludźmi, stanowi bazę dla efektywnej współpracy i jest niezbędna przy delegowaniu zadań, ich egzekwowaniu czy motywowaniu pracowników. Szkolenie, które proponujemy, ma na celu doskonalenie kompetencji z zakresu komunikacji i informacji zwrotnej w trakcie realizacji zadań. Podczas szkolenia pracujemy wokół budowania świadomości uczestników i odpowiedzialności za jakość komunikacji, która przekłada się na dobrą współpracę w zespole.

Uczestnicy szkolenia z efektywnej komunikacji i informacji zwrotnej dowiedzą się m.in. najważniejszych zasad dotyczących feedbacku. Zależy nam na tym, aby po szkoleniu uczestnicy mieli narzędzia do dawania informacji zwrotnej, która wzmacnia, poznali szereg praktycznych narzędzi, które to ułatwią. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. obszary:

 • Jak konstruować informację zwrotną na faktach?
 • Jak posługiwać się precyzyjnymi przykładami dając informację zwrotną?
 • Jak prowadzić z pracownikiem dialog, wsłuchiwać się w jego potrzeby?
 • Stosowanie użytecznej metody FUKO.
 • Dlaczego nie powinniśmy stosować kwantyfikatorów w efektywnej komunikacji w zespole?

Ważnym elementem szkolenia z komunikacji w firmie jest nauka panowania nad własnymi emocjami, autoregulacja. W końcu informacja zwrotna powinna być przekazywana w maksymalnie miłej atmosferze.

Szkolenie efektywnej komunikacji to pierwszy krok do poprawy pracy w zespole, a także jakości wysyłanych jego członkom komunikatów. To wreszcie potencjał do poprawy efektów Waszej pracy – jej skuteczności i tempa. Uważamy, że działanie zespołowe jest niezbędnym kluczem do sukcesu biznesowego. Efektywna komunikacja w zespole i rzetelna informacja zwrotna są wreszcie podstawą do tego, by dany zespół polubił pracę ze sobą, a jego członkowie poczuli się w nim swobodnie i pewnie. 


Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox