Efektywna organizacja i planowanie czasu pracy oraz zarządzanie priorytetami — szkolenie

Głównym celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i organizowania czasu pracy. Planowanie i organizacja pracy to kluczowa kompetencja, które powinni mieć pracownicy na każdym szczeblu kariery zawodowej. Szkolenie z zarządzania czasem i organizacji czasu pracy rekomendujemy firmom, które chcą usprawnić pracę zespołów na podstawie mocnych i słabych stron ich członków.

Korzyści dla uczestników szkolenia z organizacji i planowania czasu pracy:

Podczas szkolenia z zarządzania czasem i organizacji czasu pracy uczestnicy:

  • Będą mieli możliwość przeanalizowania dotychczasowego sposobu zarządzania własną aktywnością w czasie oraz wyznaczenia kierunków usprawnienia organizacji pracy własnej.
  • Poznają i sprawdzą w praktyce zasady realnego planowania i poprawnego formułowania celów.
  • Będą mieli okazję przeanalizować obecną sytuację w organizacji pod kątem tego, co im pomaga, a co utrudnia terminową realizację zadań.
  • Wezmą udział w analizie indywidualnych i zespołowych pożeraczy czasu oraz wypracują w grupie sposoby ich unikania w pracy i w życiu pozazawodowym.
  • Będą mieli możliwość poznania mechanizmu usprawniania działania oraz wyciągnięcia wniosków dotyczących terminowej realizacji zadań z zachowaniem standardów jakości.
  • Doświadczą zespołowej realizacji celu w czasie, a następnie będą mieli okazję do analizy tej współpracy oraz wyciągnięcia wniosków, które pomogą usprawnić pracę zespołu w kierunku terminowej i sprawniej realizacji celów.
  • Poznają standardy komunikacji usprawniające współpracę.

Praktyczny charakter szkolenia z organizacji i planowania czasu pracy

Ważną cechą szkolenia z planowania i organizacji pracy jest jego praktyczny charakter. Zależy nam na tym, by uczestnicy wrócili z niego z pakietem narzędzi, które pomogą im efektywnie organizować czas pracy, a tym samym – wpłyną na polepszenie wyników zadań.

Uczestnicy szkolenia z zarządzania czasem i organizacji czasu pracy będą mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami, opowiedzieć o przyczynach i źródłach wpływających na to, że nie wypracowali jeszcze systemu planowania, ich dzień wypełniają „pożeracze czasu”, brakuje im jasnych priorytetów, czy przywiązują zbyt dużą wagę do szczegółów. Podczas szkolenia z organizowania czasu pracy otrzymają praktyczne rozwiązania, poznają środki zaradcze, dzięki którym dzień pracy będzie znacznie efektywniejszy.

 • Cykl podnoszenia efektywności działań w zakresie planowania i organizacji pracy

  Efektywna organizacja czasu pracy - szkolenie

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu z planowania i organizacji pracy?

Umiejętność organizowania czasu pracy nie jest łatwa do nauczenia się, jednak z odpowiednim przygotowaniem, pogłębieniem świadomości swoich mocnych i słabych stron – zdecydowanie warto podjąć ten wysiłek. 

Presja czasu i wyników w firmie wiąże się z dużym stresem i nie wpływa pozytywnie na komfort działań. Znając dobrze realia biznesowe, proponujemy takie szkolenie z organizacji czasu pracy, które spaja potrzeby pracownika i pracodawcy. Co warto podkreślić, brak umiejętności organizowania czasu pracy może powodować nadmierne przeciążenie, ciągły deficyt czasu, ale też prowadzić do wypalenia zawodowego, a nawet depresji. Uczestnicy naszych szkoleń z planowania i organizacji pracy w efekcie uczą się takiej pracy, która pozwoli na realizację wszystkich zadań bez przeciążenia, wreszcie uczą się wprowadzać w życie balans między aktywnością a odpoczynkiem.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox