Efektywna organizacja czasu pracy i zarządzanie priorytetami

Głównym celem szkolenia  jest podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i organizowania pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia z organizacji czasu pracy:

 • Uczestnicy będą mieli możliwość przeanalizowania dotychczasowego sposobu zarządzania własną aktywnością w czasie oraz wyznaczenia kierunków usprawnienia organizacji pracy własnej.
 • Uczestnicy poznają i sprawdzą w praktyce zasady realnego planowania i poprawnego formułowania celów.
 • Uczestnicy będą mieli okazję przeanalizować obecną sytuację w organizacji pod kątem tego, co im pomaga, a co utrudnia terminową realizację zadań.
 • Uczestnicy wezmą udział w analizie indywidualnych i zespołowych „pożeraczy czasu” oraz wypracują w grupie sposoby ich unikania w pracy i w życiu pozazawodowym.
 • Uczestnicy będą mieli możliwość poznania mechanizmu usprawniania działania oraz wyciągnięcia wniosków dotyczących terminowej realizacji zadań z zachowaniem standardów jakości.
 • Uczestnicy doświadczą zespołowej realizacji celu w czasie, a następnie będą mieli okazję do analizy tej współpracy oraz wyciągnięcia wniosków, które pomogą usprawnić pracę zespołu w kierunku terminowej i sprawniej realizacji celów.
 • Uczestnicy poznają standardy komunikacji usprawniające współpracę.

  Cykl podnoszenia efektywności działań w zakresie planowania i organizacji pracy

  Efektywna organizacja czasu pracy - szkolenie

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Ikonka DPD