Efektywne kierowanie zespołem

Głównym celem szkolenia „efektywne kierowanie zespołem” jest zwiększenie skuteczności menedżerskiej w zarządzaniu zespołami i budowaniu ich efektywności oraz usprawnianiu codziennej pracy. Uczestnicy szkolenia poznają mechanizmy wpływające na jakość pracy zespołu, w tym etapy rozwoju zespołu. W trakcie projektu ćwiczone są zachowania managera sprzyjające budowaniu zespołu i współpracy w zespole. Ważnym elementem szkolenia jest także doświadczenie wpływu ról grupowych na funkcjonowanie i efektywność grupy i rozwiązywanie bieżących problemów zarządczych.

Po zakończeniu szkolenia z kierowania zespołem uczestnicy będą:

  • znali i rozumieli pojęcie synergicznie współpracujących zespołów oraz czynników wpływających na efekt synergii,
  • rozumieli wpływ wzajemnej współpracy w zespole na wyniki osiągane w całej organizacji,
  • mieli świadomość wpływu własnych zachowań na kształtowanie kultury organizacyjnej i postaw odpowiedzialności wśród wszystkich pracowników,
  • znali zasady otwartej, budującej zaufanie komunikacji i rozumieli jej wpływ na osiągane rezultaty biznesowe,
  • znali dynamikę zespołu i cykl życia zespołu,
  • świadomie stosowali koncepcje przywództwa sytuacyjnego, aby budować zaangażowanie pracowników i podnosić efektywność biznesową przedsiębiorstwa,
  • znali zasadę udzielania informacji zwrotnej, jej strukturę i potrafili ją zastosować w adekwatnych kontekstach,
  • potrafili określać źródło konfliktu i stosować adekwatne do niego strategie rozwiązywania, aby skutecznie rozwiązać sytuacje trudne,
  • umieli korzystać z narzędzi wspierających efektywność własną i zespołu, w tym umiejętność skutecznego delegowania zadań.

Efektywne kierowanie zespołem – szkolenie dla każdego

Przez wiele lat dominował pogląd, iż szefem jest człowiek o pewnych cechach charakteru, które tworzą jego charyzmę. Mimo wieloletniej dominacji tego podejścia ani badania, ani analizy nie potwierdziły jednoznacznie tej koncepcji. Liderem nie trzeba się urodzić. Można się nim stać dzięki doskonaleniu określonych umiejętności, zdobywaniu wiedzy i doświadczenia. Podczas szkolenia podnoszącego kompetencje menedżerskie „Efektywne kierowanie zespołem” koncentrujemy się na budowaniu postawy otwartości: uświadamiamy wagę rozumienia własnych reakcji na sytuacje trudne, stresujące oraz wzmacniamy zaangażowanie i odpowiedzialnoś za siebie, własną postawę menedżerską oraz swoich ludzi.


Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox