Efektywność osobista i zarządzanie sobą w czasie

Głównym celem szkolenia jest kształtowanie odpowiedzialnej, proaktywnej postawy niezbędnej do efektywnej organizacji swojego czasu pracy w kontekście realizacji celów swoich i biznesowych organizacji oraz poznanie mechanizmów i narzędzi wpływających na skuteczne ich osiąganie.

Korzyści dla uczestników:

  • Poznanie mechanizmów i zasad planowania i organizowania.
  • Poznanie narzędzi pomocnych w planowaniu i organizowaniu pracy własnej i zespołu.
  • Poznanie kryteriów ustalania priorytetów.
  • Trening umiejętności operacjonalizowania celów na zadania i ustalania priorytetów ze względu na cel.
  • Rozpoznawanie własnych i cudzych priorytetów i sposoby zarządzania nimi.
  • Przeanalizowanie swoich „pożeraczy czasu” i wypracowanie sposobów przeciwdziałania im w strefie własnego wpływu.
  • Uświadomienie sobie swoich zasobów – mocnych stron i ograniczeń w kontekście planowania i organizowania.
  • Trening reagowania na sytuacje obniżające własną efektywność.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Ikonka DPD