Fundusze unijne Fundusze unijne
Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
 • Kontrast

Trenerzy

Integra - szkolenia
szkolenia
Integra - lean
lean
Integra - rekrutacje
rekrutacje
integra - Hanna Malinowska

Trener biznesu z 20-letnim doświadczeniem.

Praktyczne doświadczenia zdobyłam podczas kilkuletniej pracy w międzynarodowych korporacjach (Bahlsen Sp. z o.o. – aktualnie Lorenz oraz Amplico AIG Life – aktualnie Life Med). W swojej pracy doradczej, szkoleniowej i coachingowej pracuję z menedżerami na różnych szczeblach zarządzania oraz zarządami firm. Moją pasją jest pomaganie firmom we wdrażaniu efektywnych i inspirujących metod przywództwa, tworzeniu spójnych standardów leadership oraz wspieranie organizacji w implementacji tych standardów w codziennej praktyce. 

Ogromną satysfakcję sprawia mi pomoc młodym menedżerom w procesie obejmowania funkcji zarządczych. Na co dzień realizuję projekty związane z doskonaleniem umiejętności współpracy – w procesach sprzedaży, obsługi klienta, relacjach z kontrahentami oraz w wewnątrz firmy, w obszarze zarządzania pracownikami. W pracy stosuję metodykę NVC w biznesie (Nonviolent Communication), praktykuję zindywidualizowane podejście do procesów motywowania pracowników, z uwzględnieniem ich naturalnych talentów, systematyczny i konsekwentny rozwój kompetencji poprzez dopasowane działania menedżera (model zachowań Extended DISC®) oraz model rozwoju pracownika wg Blancharda. Chętnie angażuję się we wszelkie działania mające na celu poprawę jakości współpracy w organizacji poprzez tworzenie efektywnych i zgranych zespołów oraz udrażnianie komunikacji międzydziałowej (jest mi bardzo bliski model dysfunkcji pracy zespołowej Patricka Lencioniego). W trakcie współpracy z firmą Integra Consulting Poland przeprowadziłam ponad 4000 dni szkoleniowych.

Główne obszary specjalizacji

 • style zarządzania, przywództwo, modele leadership dopasowane do kultury organizacyjnej firmy;
 • budowanie i zarządzanie zespołami, profilaktyka i leczenie dysfunkcji zespołowych;
 • zarządzanie sytuacjami konfliktowymi w pracy;
 • konstruktywna komunikacja interpersonalna;
 • efektywność osobista: rozwój własnego potencjału, wzmacnianie swoich zasobów, radzenie sobie ze stresem - niepewnością, zmianami, emocjami i presją w pracy, dobra organizacja pracy.

Wykształcenie

 • Magister psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Trenerów Biznesu TROP rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Wyższa Szkoła Bankowa
 • Studia podyplomowe: Coaching – Wyższa Szkoła Bankowa
 • Certyfikowany konsultant metody Extended DISC
 • Certyfikowany Konsultant Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (metodę wykorzystuję w procesie coachingu oraz w pracy z konfliktami)
 • Kurs Train the Trainers – Synergie
 • Kurs Terapii Systemowej (metody wykorzystuję przy pracy z zespołami i zagadnieniami systemowymi w organizacjach)
 • Cykl szkoleń metody NVC (Nonviolent communication)

Inni członkowie zespołu

Marek Małkowicz

Marek Małkowicz
Marek Małkowicz
Renata Świrydczuk

Renata Świrydczuk Renata Świrydczuk

Chcesz do nas dołączyć?

Jeśli chcesz doskonalić swoje umiejętności dołącz do naszego zespołu, by razem z nami uczestniczyć w budowaniu sukcesu firmy.

Dołącz do nas
Integra - Pracuj z nami