Hanna Malinowska o cechach zgranego zespołu

Zespół to coś więcej niż grupa osób świadomych wspólnego celu. Jego członkowie polegają na wiedzy, umiejętnościach i talentach innych w ten sposób uzupełniając się wzajemnie. Najbardziej spektakularne efekty można osiągnąć, gdy załoga złożona jest z osób prezentujących odmienne sposoby realizacji zadań i różne style myślenia. Odpowiednie zgranie ze sobą umiejętności i kompetencji pracowników wspiera osiąganie wspólnych celów. Co zatem menedżer i członkowie zespołu mogą zrobić, aby współpracować efektywnie?

Cechy zgranego zespołu

  • Po pierwsze warto poznać uzdolnienia, umiejętności i mocne strony swoje i współpracowników. Pomoże to w taki sposób dzielić role i funkcje w ramach przydzielonych zadań, by jak najlepiej wykorzystać potencjał każdej osoby.
  • Po drugie należy pamiętać, że kluczową kwestią dla efektywnej współpracy jest komunikacja. Sprawny przepływ informacji jest bardzo ważny zarówno pomiędzy współpracownikami jak i w relacji przełożony – podwładny. W obu przypadkach nie należy obwiać się zadawania pytań, wspólnego wyciągania wniosków i uważnego słuchania. organizacyjnych, ale także o sprawach mniej zawodowych.
  • Poza wymianą wiedzy, doświadczeń i informacji dla zespołu ważne jest także wsparcie emocjonalne. Bierz więc pod uwagę stan i samopoczucie współpracowników i unikaj działań, które mogą wyrządzić im przykrość lub szkodę.

Kiedy zadbamy o odpowiedni podział zadań, uwzględniający umiejętności i predyspozycje poszczególnych członków, swobodny przepływ informacji, a także wymianę poglądów i wzajemny szacunek, zespół będzie funkcjonował harmonijnie a przede wszystkim efektywnie.

Cały artykuł z cennymi radami eksperta Integra Consulting Poland – Hanny Malinowskiej do przeczytania na portalu manager24.pl 

Zainteresował Cię temat? Zapytaj o nasze szkolenia!