HR Business Partner w roli mediatora, czyli o ugodowym rozwiązywaniu sporów w organizacjach

Konflikty indywidualne, spory zbiorowe, napięcia na linii menedżerowie – pracownicy, trudności we współpracy zespołów i między działami… Rzeczywistość, która jest, była i której w coraz większym stopniu można się spodziewać. Wewnątrz organizacji biznesowych jest wiele napięć, których obniżanie, regulacja czy rozwiązywanie wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności i postawy – głównie od przedstawicieli działów HR. Rozwiązywanie sporów jest więc jednym z najważniejszych, ale też najtrudniejszych zadań tych działów.

Wychodzimy więc z propozycją rozwojową, zapraszając Was na szkolenie przygotowujące do roli mediatora w rozwiązywaniu sporów. To praktyczne zajęcia  połączone z wymianą doświadczeń, treningiem i pracą warsztatową oraz przedstawieniem najlepszych biznesowych praktyk w tym zakresie. Szkolenie „HR Business Partner w roli mediatora, czyli o ugodowym rozwiązywaniu sporów w organizacjach” dedykujemy wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności z zakresu mediowania. To warsztat, który przygotowuje do roli mediatora – kluczowej w procesie rozwiązywania konfliktów w organizacjach.

Czym się zajmuje HR Business Partner?

Zacznijmy od tego, czym zajmuje się HR Business Partner dziś. Głównym zadaniem osób na tym stanowisku jest doradztwo strategiczne. HR Business Partner to osoba, która ściśle współpracuje więc z kierownikami działu biznesowego. Doradza w zakresie działań rekrutacyjnych, rozwoju firmy. Analizuje, jakie umiejętności i kompetencje pracowników będą szczególnie istotne w perspektywie kolejnych lat. Czym jeszcze zajmuje się HR Business Partner? To także osoba, która dba o to, by zmiany wprowadzone w polityce firmy były egzekwowane i czuwa nad tym, by w efekcie wpływały pozytywnie na obszar biznesowy.

Odpowiadając na pytanie, czym zajmuje się HR Business Partner nie sposób pominąć tego, że jego obowiązki zmieniają się wraz z sytuacją rynkową czy polityczną. Dziś niezwykle istotna jest rola HR Business Partnera w rozwiązywanie sporów. Czy HR Business Partner może być mediatorem we własnej firmie? Odpowiedź brzmi tak, jednak pod warunkiem, że strony biorące udział w rozwiązywaniu sporu zaakceptują daną osobę. HR Business Partner pełniący rolę mediatora musi być neutralny wobec stron. Jego bezstronność jest gwarancją tego, że strony będą czuły się bezpiecznie, a cały przebieg rozwiązywania sporu przebiegnie w sposób sprawiedliwy. Ważnym zadaniem HR Business Partnera jest również dawanie rekomendacji w kwestii sposobu rozwiązania sporu. HR Business Partner musi być więc osobą, która ma dużą wiedzę o organizacji. Jego zdanie w kwestii rozwiązywania sporów może więc przyspieszyć porozumienie i zmniejszyć ryzyko eskalacji. 

Szkolenie dla HR Business Partnerów – korzyści dla Ciebie:

Podczas tego szkolenia dla HR Business Partnerów:

  • Dowiesz się, czym jest i na czym polega mediowanie w sytuacji konfliktu.
  • Poznasz różnice pomiędzy mediacjami a innymi sposobami rozwiązywania sporów.
  • Dowiesz się, jaka jest rola mediatora i jakie działania podejmuje na różnych etapach rozwiązywania sporów.
  • Poznasz i przećwiczysz wybrane praktyki prowadzenia mediacji.
  • Usprawnisz i zwiększysz skuteczność procesu przygotowania i prowadzenia mediacji.
  • Otrzymasz sprawdzone narzędzia i wzory dokumentów potrzebnych w procesie mediacji.
  • Dowiesz się, co robić w trudnych sytuacjach podczas mediacji.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox