„ISKRA”
STANDARDY OBSŁUGI
KLIENTA WEWNĘTRZNEGO
I ZEWNĘTRZNEGO
ABB Sp. z o. o. (Oddział Przasnysz)
Branża: energetyczna
i automatyczna

Potrzeby organizacji:

 • Rozwinięcie kompetencji pracowników w wyniku przekształcenia
  się w 2002 z fabryki lokalnej w producenta globalnego.
 • Wyeliminowanie błędów i opóźnień we współpracy z innymi
  działami i klientami zewnętrznymi wynikających z nadmiernego
  skupienia kadry kierowniczej na indywidualnych
  zadaniach bez uwzględniania roli pracowników w rozwiązywaniu
  codziennych problemów.
 • Wprowadzanie zmian w wizerunku ABB Przasnysz w oczach
  klientów zewnętrznych i pracowników.
 • Wzmocnienie pozycji fabryki w Przasnyszu na tle pozostałych
  18 fabryk na całym świecie.

Cele:

Wypracowanie i wdrożenie standardów obsługi klienta wewnętrznego
i zewnętrznego.

 • Pogłębiona diagnoza relacji i efektywności współpracy pomiędzy
  działami.
 • Wytworzenie potrzeby zmian dotychczasowych modeli
  obsługi.
 • Rozmrożenie stereotypów między działowych.
 • Zbudowanie zespołu menedżerów odpowiedzialnych za
  wdrażanie standardów obsługi klienta wewnętrznego.
 • Zmiana postaw menedżerów, dotyczących jakości obsługi
  klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
 • Stworzenie planu wdrożenia ISKRY.
 • Wymiana informacji zwrotnych na temat wdrażania ISKRY.
 • Zacieśnienie relacji między pracownikami.
 • Przyjęcie odpowiedzialności przez każdego pracownika
  Centrali.

Podjęte działania:

 • AUDYT kultury organizacyjnej i procesów wewnętrznych.
 • WARSZTATY rozwijające umiejętności OBSŁUGI KLIENTA dla 4 grup mieszanych, składających się
  z pracowników różnych szczebli i działów (48 osób).
 • 2 szkolenia z zakresu umiejętności menedżerskich dla 2 grup menedżerów.
 • Zadania indywidualne realizowane w fabryce przez uczestników (np. prowadzenie zebrań z pracownikami,
  wybór zastępców dla wszystkich stanowisk).
 • Akcje promocyjne realizowane przez samych pracowników (artykuły, plakaty, gadżety reklamujące
  projekt, kubki, koszulki etc.).
 • Pomiar efektywności projektu (poprzez koncernowe narzędzie do badania efektywności PPC oraz
  audyt realizowany przez Integra Consulting).
 • Coachingi indywidualne dla menedżerów.

Efekty:

 • Skrócenie czasu odpowiedzi na zapytania ofertowe klientów z 7 dni do 24 godzin.
 • Skrócenie czasu dostaw.
 • Skrócenie czasu reklamacji.
 • Poprawa współpracy między działami (ograniczenie obojętności, więcej wzajemnej pomocy).
 • Poprawa wizerunku w oczach klientów (przesunięcie w rankingu fabryk z miejsca 17. na 2.).
 • Wypracowanie i wdrożenie standardu obsługi klienta.
„Projekt ISKRA wspólnie realizowany z Integra Consulting pomaga nam
stale podnosić jakość obsługi klienta, elastycznie reagować na zmiany
dokonujące się na rynku, poprawia też jakość współpracy wewnętrznej
przez to rozwijać i z roku na rok zwiększać przychody oraz zyskowność
działalności.”

Jarosław Krzyżanowski – Dyrektor Oddziału

ABB Sp. z o. o..