"KUŹNIA MENADŻERA"
Cereal Partners Poland
Toruń-PACYFIC Sp. z o.o.
Branża: spożywcza, producent
płatków śniadaniowych

Potrzeby organizacji:

 • Wzmocnienie pozygi spółki wśród firm stowarzyszonych w Nestle.
 • Wyróżnienie się w środowisku lokalnym, jako firma przyjazna pracownikom („cool company”).
 • Utrzymanie stabilnej kultury organizacyjnej – wspólne narzedzia zarządzania dla menedżerów wszystkich działów.

Cele:

 • ’Wyposażenie 82 przedstawicieli kadry zarządzającej i menedżerów w narzędzia zarządzania pracownikami według jednolitego standardu.
 • Udrożnienie przepływu informacji komunikacji pomiędzy pracownikami/działami.
 • Zmotywowanie pracowników różnych szczebli działów do ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych: specjalistycznych, handlowych, menedżerskich.
„Aby być liderem z prawdziwego zdarzenia, trzeba mieć dwie
wizje — wizję własnego życia oraz wizję rozwoju firmy,
instytucji, czy zespołu, którymi się kieruje. "

Iwona Majewska-Opiełka

Podjęte działania:

 • Warsztaty robocze dla 14 menedżerów zarządzających:
  Część I — Wybór komitetu sterującego, określenie priorytetu dla działań szkoleniowych w firmie (l x I dzień, V 2009);
  Część Il – określenie roli i zadań menedżerów zarządzających we wspieraniu efektów szkoleń (l x 2 dni, V 2009).
 • Badanie Extended DISC (I) dla 70 menedżerów biorących udział w projekcie.
 • Spotkania indywidualne – analiza raportów Extended DISC (70 menedżerów) – diagnoza zasobów, określenie obszarów do rozwoju u menedżerów.
 • Zaprojektowanie CYKLU 7 szkoleń w ramach „Kuźni Menadżera” – podniesienie kluczowych dla CPP Toruń Pacific Sp. z o.o. kompetencji menedżerskich.
 • Warsztaty dla 5 grup menedżerów (5 x 7 x 2 dni, VI 2009 – III 201 1): l. OD MUSISZ DO MOŻESZ – EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE, 2. CO POWIEDZIANE, NIE ZAWSZE ZAAKCEPTOWANE – EFEKTYWNA KOMUNIKACJA, 3. OD PRACY INDYWIDUALNEJ DO SYNERGII – BUDOWANIE ROZWIJANIE ZESPOŁÓW, 4. ZDĄŻYĆ Z REALIZACJĄ ZADAŃ W TERMINIE, 5. PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE SPOTKAŃ,
  6. TRENING UMIEJĘTNOSCI MENEDŻERSKICH, 7. JAK OSWOIĆ STRES – WARSZTATY ANTYSTRESOWE, CZYLI O POŻYTECZNEJ CISZY, NUDZIE I MARNOWANIU CZASU.
 • COACHINGI indywidualne (7 sesji x 1,5 h) dla 13 kluczowych menedżerów (XII 2010 – VI 201 1).
 • Spotkania indywidualne – analiza raportów Extended DISC (70 menedżerów) – diagnoza indywidualnych efektów uczenia się i rozwoju w wyniku udziału w„KUŹNl MENADŻERA”.

Efekty:

 • Wzrost umiejętności, przejawy praktycznego zastosowania narzędzi menedżerskich i poszerzonej świadomości w zakresie zarządzania pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji.Wzrost skuteczności pracowników zaangażowanych w realizację celów przedsiębiorstwa.Zwiększenie grupowej świadomości w zakresie – life balancet
 • Zwiększenie oczekiwań dotyczących jakości współpracy — podtrzymanie dobrych praktyk w firmie.  Otwartość w rozmowach pracowników na temat bieżących trudności, problemów w wykonywanych zadaniach.
 •  Udrożnienie komunikacji pomiędzy działami — wzrost satysfakcji ze współpracy.
 • Wzrost satysfakcji z pracy zatrudnionego personelu.
 • Ograniczenie niekorzystnych praktyk zarządzania komunikacji — świadomość, przestrzeganie i wzajemne przypominanie o standardach zarządzania w CPP Toruń Pacific Sp. z o.o.