SYSTEM 
OKRESOWYCH
OCEN
PRACOWNIKÓW
HERITZ Sp z o.o.
Branża: artykuły biurowe

Potrzeby organizacji:

 • Utrzymanie pozycji lidera na rynku, dzięki kompetentnej i zmotywowanej załodze, poprzez wprowadzenie systemu regulującego ocenę jakości pracy oraz ukierunkowanie rozwoju specjalistycznych kompetencji pracowników.
 • Regularna identyfikacja luk kompetencyjnych oraz diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników.
 • Przygotowanie planu szkoleń w oparciu o zdiagnozowane deficyty Oraz potrzeby rozwojowe firmy.
 • Udzielanie informacji zwrotnej pracownikom w sposób systematyczny (raz w roku) i unormowany (według ustalonych reguł/kryteriów).
 • Budowanie postawy zaangażowania wśród pracowników firmy.

Cele:

 • Zbudowanie fundamentów, przygotowanie organizacji i zaprojektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowników (SOOP)
System okresowych ocen pracowników

Podjęte działania:

 • Spotkania z: kadrą zarządzającą, prezesem, dyrektorami pionów administracyjnych oraz osobami zarządzającymi produkcją administracją produkcji (3 x 3 h) – sformułowanie celów wdrożenia systemu ocen dla poszczególnych części struktury organizacyjnej.
 • Wybór metody:
  – narzędzie oceny bazujące na kompetencjach oraz wybranych obszarach do oceny;
  – przyjęcie behawioralnych kryteriów oceny;
  – wybór ocenianych kompetencji: otwartość na klienta (zewnętrznego i wewnętrznego), współpraca, profesjonalizm; wybór ocenianego obszaru: zaangażowanie.
 • Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji (zakresów obowiązków i kart kwalifikacji).
 • Warsztaty z grupą projektową:
  – spisanie podstawowych založeri procesu oceny; przygotowanie arkusza oceny; opracowanie schematu procesu oceny;
  – wskazanie i opisanie konsekwencji płynących z oceny;
  – opracowanie skali ocen.
 • Przeszkolenie 24 osób, przedstawicieli zarządu i kadry kierowniczej: PROWADZENIE OCEN OKRESOWYCH W OPARCIU O PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA WYPRACOWANE DOKUMENTY (2 x 2 dni).

Efekty:

 • Opracowanie założeń SOOP zgodnych z celami i specyfiką firmy.
 • Przygotowanie narzędzi wspomagających ocenę pracowników.
 • Przygotowanie kadry kierowniczej w zakresie prowadzenia ocen okresowych.
cytat Alberta Einsteina