LIDER PRODUKCJI 
-
AKADEMIA
ZARZĄDZANIA
Karman Ghia Żary Sp z o.o.
Branża: motoryzacja

Potrzeby organizacji:

 • Wsparcie zachodzących zmian procesowych (zmiana struktury zakładu, zakresu obowiązków pracowników).
 • Uporządkowanie obiegu informacji i ostudzenie emocji pracowników podczas wprowadzania nowej linii produkcyjnej, zmiany planów produkcyjnych.
 • Podwyższenie kompetencji najniższej kadry zarządzającej w związku z przygotowaniem firmy do „przejęcia” przez Valmet Automotive Sp. z o.o.
 • Wyposażenie mistrzów i brygadzistów w podstawowe na rzędzia zarządzania zespołami pracowników (dotychczas nie uczestniczyli w szkoleniach menedżerskich).

Podjęte działania:

 • KICK-OFF MEETING – spotkanie inicjujące projekt dla kadry zarządzającej.
 •  Warsztaty dla 35 brygadzistów, mistrzów i specjalistów (3 grupy):
  1 . KIM JEST LIDER?
  2. SPRAWNE DELEGOWANIE ZADAŃ W ZESPOLE PRODUKCYJNYM,
  3. MONITOROWANIE EGZEKWOWANIE ZLECONYCH ZADAŃ,
  4. BUDUJĄCE KONFLIKTY,
  5. ORGANIZACJA CZASU PRACY,
  6. ROZMOWA OCENIAJĄCA PRACĘ, CZYLI OD STRACHU DO POMOCY (3 x 2 dni + 3 x 1 dzień + zadania wdrożeniowe pomiędzy szkoleniami).
 • Warsztaty dla 1 1 przedstawicieli wyższej kadry menedżerskiej z zakresu komunikacji, delegowania, udzielania informacji zwrotnych, egzekwowania – ocena aktualnej sytuacji firmy „znaczenie kierunków dalszych działań usprawniających pracę kadry kierowniczej całego zakładu (3 x 1 dzień). 
 • Sesje coachingowe dla dyrektora działu HR(6 x I „5 h)

Koordynator merytoryczny:

Magdalena Czwojda

Magdalena Czwojda
Trener biznesu z 15-letnim stażem, psycholog pracy, reklamy, zarządzania. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania, sprzedaży obsługi klienta. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów typu „Train the Trainerse dla kierowników, wchodzących w skład zespołów szkoleniowych w międzynarodowym koncernie sektora finansowego
Pozostali konsultanci: Monika Borowicz, Marek Małkowicz, Dorota Tomaszewska, Michał Brywczyński, Piotr Sajewicz

Cele:

Brygadziści, mistrzowie, specjaliści:

 • Zbudowanie autorytetu wśród pracowników, usprawnienie komunikacji z pracownikami, skuteczne zlecanie zadań.
 • Lepsze diagnozowanie potencjału i poziomu rozwoju pracowników.
 • Dobór adekwatnego stylu kierowania do etapu rozwoju pracowników.
 • Udzielanie motywującej informacji zwrotnej na temat wykonywanych przez pracowników zadań.
 • Wzrost skuteczności w egzekwowaniu zlecanych zadań.
  Zapobieganie, trafniejsza diagnoza przyczyn skuteczne rozwiązywanie konfliktów w firmie.
 • Lepsze planowanie czasu pracy swojej zespołu, identyfikowanie zadań priorytetowych, minimalizacja negatywnego oddziaływania „pożeraczy czasu”.
 • Zdefiniowanie kluczowych kompetencji na stanowiskach.
 • Trening prowadzenia motywujących rozmów oceniających.

  Kadra zarządzająca wyższego szczebla:

 • Poznanie organizacji „oczami” mistrzów i brygadzistów — wyciągnięcie wniosków na temat zarządza nia z dotychczasowych warsztatów.
 • Przekazanie informacji na temat zadań wdrożeniowych realizowanych po każdym warsztacie przez uczestników projektu LIDER PRODUKCJI – AKADEMIA ZARZĄDZANIA.
 • Ujednolicenie wiedzy na temat zarządzania, trening praktycznego zastosowania narzędzi menedżerskich w codziennych sytuacjach zawodowych.
 • Wypracowanie możliwych działań ze strony przełożonych, wspierających podwładnych w rozwoju kompetencji menedżerskich.

Efekty:

• Realizaga zadań wdrozeniowych — usprawnienie biezącej współpracy pomiędzy działami oraz relacj przełożony – podwładny.
• Zmiana stylu komunikowania się przełożonych wszystkich szczebli organizacji (z agresywnego na bardziej partnerski).
Więcej informacji zwrotnych wzmacniających w wypowiedziach bezpośrednich przełożonych.
• Powstanie grup roboczych wdrażających w rzeczywistości zawodowej opracowane na szkoleniach rozwłązania problemów.
• Zmniejszenie ilości skarg i pretensji pracowników na działania brygadzistów.
• Czytelny sposób przekazywania informacji o prob emach przez kierowników Średniego szczebla, uwzględnienie zadań priorytetowych.
• Dużo sprawniejszy przebieg zebrań kierowników

Karmann