"JAK SKUTECZNIE 
POWIĄZAĆ SYSTEM
OCEN OKRESOWYCH
Z SYSTEMEM
PRZEMIANOWANIA"
PGF Urtica Sp. z o.o.
Branża: Farmaceutyczna

Potrzeby organizacji:

Firma handlowa, będąca częścią dużej struktury korporacyjnej korzystała z bieżącej oceny pracowników. Ocena była podstawą naliczania tzw. premii uznaniowej. Kadra kierownicza zauważyła niepokojącą tendencję w myśleniu i zachowaniu pracowników, którzy wychodzili z założenia, że premia jest stałym elementem wynagrodzenia – w zasadzie niezależnym od wyników i efektów ich pracy. Zarządowi firmy zależało na radykalnej zmianie tego przekonania. Dodatkowo postawiono na wzmocnienie postawy odpowiedzialności i zaangażowania w pracę na każdym stanowisku w firmie.

Cele:

Zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Okresowych Ocen Pracowników w powiązaniu z systemem premiowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej ?
Skontaktuj się z nami 61 662 08 98

Podjęte działania:

Ustalenie celów wdrożenia systemu ocen:
– zwiększenie efektywności i jakości pracy poszczególnych pracowników oraz całych zespołów,
– wzmocnienie motywacji pracowników do uzyskiwania coraz lepszych wyników,
– wzmocnienie właściwego wykorzystania potencjału kadrowego, określania potrzeb szkoleniowych i tworzenia rezerwy kadrowej,
– kształtowanie właściwych postaw pracowniczych,
– zaspokajanie odczuwanej przez pracowników potrzeby oceny ich pracy (potrzeby uznania, osiągnięć),
– wynagradzanie pracowników adekwatnie do ich osiągnięć (wyników pracy)

 • Wybór modelu opartego na wynikach pracy.
 • Powołanie grupy projektowej: wybrani kierownicy (w tym kierownik działu personalnego). 
 • Równoległa praca z kadrą zarządzającą (doradztwo):
  –  spisanie podstawowych założeń procesu oceny dla kadry kierowniczej wszystkich poziomów,
  – opracowanie kryteriów oceny dla dyrektorów (kryteria kaskadowane w dół),
  – konsultacje dotyczące przygotowywanego arkusza, schematu oraz skali oceny,
  – opracowanie zasad premiowania (na bazie przygotowanego przez nas wcześniej modelu).
 • Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji (zakresów obowiązków i kart kwalifikacji).
 • Warsztaty z grupą projektową:
  – spisanie podstawowych założeń procesu oceny,
  – opracowanie kryteriów oceny dla poszczególnych grup stanowiskowych,
  – przygotowanie arkusza, schematu oraz skali oceny,
  – wskazanie i opisanie konsekwencji płynących z oceny.
 • Szkolenia dla kadry kierowniczej z zakresu prowadzenia ocen okresowych w oparciu o nowo przyjęte założenia i wypracowane narzędzia.
 • Przeprowadzenie działań pilotażowych:
  – dokonanie oceny w oparciu o nowe kryteria (bez prowadzenia rozmów oceniających),
  – symulacja naliczenia premii pracownikom w oparciu o wyniki oceny,
  – wprowadzenie zmian w zasadach premiowania na bazie zebranych wniosków,
  – naniesienie poprawek w narzędziu oceny.
 • Wdrożenie systemu ocen.

Efekty:

• Opracowanie założeń systemu ocen okresowych zgodnych z celami i specyfiką firmy.
• Zbudowanie narzędzi wspomagających ocenę pracowników.
Przygotowanie zasad premiowania.
• Przeszkolenie kadry kierowniczej w zakresie prowadzenia ocen okresowych. Wdrożenie systemu motywacyjnego opartego o ocenę wyników pracy.