FIRST LINE MANAGER 
PROGRAM (FLMP)
SCA HYGIENE PRODUCTS Sp. z o.o.
SCA PACKAGING Sp z o.o.


Branża: produkty higieniczne
opakowania z tektury falistej

Potrzeby organizacji:

 • Wsparcie kadry menedżerskiej średniego szczebla (37 osób) w rozwoju kompetencji zarządzania podległym zespołem produkcyjnym.
 • Wsparcie zachodzących zmian na produkcji w firmie SCA Hygiene Products.
 • Uświadomienie menedżerom kluczowych wartości firmy SCA oraz specyfiki ich kultury korporacyjnej.

Cele:

 • Wzrost skuteczności oddziaływania kierowników średniego szczebla na postawy i umiejętności pracowników poprzez podniesienie umiejętności w zakresie: efektywnego planowania, delegowania i organizacji zadań, komunikowania się, budowania efektywnego zespołu w oparciu 0 indywidualne podejście i rozumienie pracowników, współpracy z podwładnymi, udzielania informacji zwrotnej, rekrutowania, motywowania, rozwijania prowadzenia coachingu, zarządzania wynikami, kierowania pracownikami w sytuacjach trudnych, w okresie zmian oraz budowania sieci profesjonalnych kontaktów.
 • Opanowanie umiejętności opracowywania własnego indywidualnego planu rozwoju (IDP) z uwzględnieniem głównych wartości oraz kultury organizacyjnej firmy SCA

Podjęte działania:

 • Podjęcie współpracy Integra Consulting z firmą Performance Plus International (PP International) międzynarodowym partnerem doradczo-szkoleniowym firmy SCA, adaptacja programu FLMP do warunków polskich.
 • Spotkanie przedstawicieli działu HR SCA Hygiene Products i Integra Consulting inicjujące rozpoczęcie pilotażowego cyklu polskiej edycji projektu First Line Manager Program – XII 2010,
 • Wybór grupy docelowej do I edycji FLMP (1 1 osób).
 • Badanie potrzeb wśród uczestników projektu FLMP w Polsce – wywiady indywidualne.
 • EDYCJA FLMP W POLSCE (l – XI 201 1):
  – moduł I – ZROZUMIENIE SIEBIE ZARZĄDZANIE SOBĄ (2 dni),
  – moduł 2 – ZARZĄDZANIE INNYMI JEDNOSTKAMI (3 dni),
  – moduł 3 – ZARZĄDZANIE INNYMI ZESPOŁAMI (2 dni),
  – POLIGON FIRST LINE MANAGERA (l dzień) – doskonalenie trening wybranych umiejętności menedżerskich w ramach programu FLMP.
 • Spotkanie przedstawicieli działu HR SCA Hygiene Products Oława i Integra-ConsuIting podsumowuące I edycję FLMP w Polsce – praktyczne wnioski do wdrożenia przed Il edycją FI_MR
 • Konsultacje i zatwierdzenie zmian programowych przed rozpoczęciem Il edycji projektu.
 • Realizacja II edycji FLMP dla kolejnych 13 kierowników średniego szczebla (XI 201 1 – III 2012).
 • Zaplanowanie III edycji FI_MP dla 13 osób (IV 2012 — IX 2012).

Efekty:

 • Zwiększenie efektywności osobistej biznesowej menedżerów SCA (planowanie, ustalanie priorytetów, delegowanie i kontrola nad zadaniami własnymi i podległego zespołu),
 • Poprawa w zakresie skutecznego komunikowania się przełožonych ze swoimi pracownikami.
 • Rozwinięcie umiejętności efektywnego motywowania pracowników przez kierowników SCA.
 • Zwiększenie efektywności w zakresie udzielania informacji zwrotnych podwładnym.
 • Poprawa w zakresie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi pracowników.
 • Zwiększenie Świadomości menedżerów SCA dotyczącej kluczowych wartości firmy SCA Hygiene Products,
 • Dużo sprawniejszy przebieg zebrań kierowników liniowych.
 • Stopniowe doskonalenie całego zespołu bez zakłócenia realizacji codziennych zadań.
SCA Hygiene