LEKCJA STYLU
I KULTURY W
KOMUNIKACJI
PISEMNEJ W
FIRMIE
Branża: Lider rynku ubezpieczeń
komunikacyjnych

Potrzeby organizacji:

 • Podniesienie kwalifikacji 60 pracowników w zakresie komunikacji pisemnej i elektronicznej.
 • Stworzenie odpowiednich rozwiązań standaryzujących treściowo i kompozycyjnie pisma związane z branżą ubezpieczeniową.

Cele:

 • Poprawienie zewnętrznego obiegu informacji – ograniczenie liczby pism z błędami w komunikacji między firmą a klientami.
 • Pogłębienie wiedzy z poprawnej i logicznej kompozycji tekstów związanych z branżą ubezpieczeniową.
 • Zdobycie umiejętności tworzenia tekstów opartych na kanonach stylu komunikatywnego.
 • Zwiększenie wydajności pracy poprzez eliminację najczęstszych błędów w komunikacji pisemnej i elektronicznej.
 • Poznanie i używanie zasad tworzenia pism dostosowanych do konkretnego odbiorcy.
 • Zdobycie wiedzy z obsługi klienta w komunikacji elektronicznej – netykieta.

Efekty:

 • Usprawnienie wymiany informacji między firmą a jej klientami.
 • Podniesienie jakości komunikacji pisemnej i elektronicznej
  w zakresie kompozycji, struktury oraz treści pism związanych z branżą ubezpieczeniową.
 • Przygotowanie podstaw: materiałów szkoleniowych, case studies, raportów – służących do wprowadzenia spójnego standardu obiegu informacji w wewnątrz i na zewnątrz firmy.
System okresowych ocen pracowników

Podjęte działania:

 • 4 spotkania trenera i handlowca Integra Consulting Poland z przedstawicielami klienta odpowiedzialnymi za komunikację pisemną i elektroniczną.
 • Przygotowanie programu uwzględniającego specyficzne potrzeby organizacji.
 • Analiza materiałów przesłanych przez klienta – wyszczególnienie najważniejszych błędów, stworzenie schematu szkolenia.
 • Zbadanie potrzeb szkoleniowych poszczególnych pracowników (rozmowy telefoniczne) w celu przygotowania działań (ćwiczeń, warsztatów) sprofilowanych zgodnie z charakterem zadań i poziomem umiejętności uczestników.
 • Podział pracowników na 3 grupy: początkującą, zaawansowaną i menedżerską.
 • 10 dni szkolenia „LEKCJA STYLU I KULTURY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ” obejmującego m.in. zagadnienia:
  problemy związane z pisaniem tekstów, cechy dobrego stylu, kanony stylu komunikatywnego, kompozycja i struktura tekstu, struktura akapitów, gramatyka i ortografia języka polskiego (w zależności od stopnia zaawansowania).
 • 3 sprawdziany z poprawnego tworzenia i redagowania pism o tematyce ubezpieczeniowej.
 • Krótkie rozmowy z uczestnikami szkolenia, podsumowujące zdobyte umiejętności oraz wprowadzające
  przydatne wskazówki na przyszłość.
 • 3 spotkania raportowe określające metody usprawnienia komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w organizacji.