Wdrożenie systemu 5S
w obszarze usługowym 
 
Firma usługowa 
Branża: Konsultingowa

Potrzeby organizacji:

 • Poprawa przepływu komunikacji w firmie.
 • Wyeliminowanie błędów i opóźnień we współpracy wewnętrznej wynikających z braku kontroli nad przebiegiem procesów.
 • Zwiększenie komfortu, wydajności i efektywności pracy.
 • Skrócenie czasu realizacji zleceń (m.in. obsługa klienta, ofertowanie, procesy rekrutacyjne).
 • Obniżenie kosztów i nadmiernych zapasów.
 • Stworzenie standardów poprawy pracy i dostosowanie ich do wymagań stanowiskowych.
 • Wprowadzenie zmian wizerunku w oczach klientów zewnętrznych i wśród pracowników.
 • Zmiana postaw i zaangażowania pracowników w proces poprawy funkcjonowania procesów.

Cele:

 • Poprawa przepływu komunikacji w firmie poprzez budowanie standardów i zarządzanie wizualne.
 • Lepsza organizacja biura, plików w systemach komputerowych oraz opracowanie lepszych standardów pracy.
 • Wdrożenie programów poprawy jakości i efektywności pracy.
 • Ujawnienie, otwarte komunikowanie i rozwiązywanie pojawiąjących się problemów.
 • Kreowanie postawy odpowiedzialności i zaangażowania w firmę poprzez włączenie pracowników w projekt budowania kultury ciągłego doskonalenia.

Koordynator merytoryczny:

Dorota Prędka

Praktyk z 10-letnim doświadczeniem pracy w firmach konsultingowo-szkoleniowych. Pełniła role menedżera w firmach działających w obszarze Lean Management. Pomaga organizacjom zwiększać produktywność, poprawiać organizację pracy i efektywność procesów wpływając na rozwój biznesu. Ma doświadczenie we współpracy z firmami produkcyjnymi, usługowymi i handlowymi w kilkudziesięciu sektorach i branżach. Posiada praktyczne doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu złożonych projektów szkoleniowych i doradczych.

Podjęte działania:

ETAP I – Przygotowanie do realizacji projektu 5S

 • Audyt kultury organizacyjnej i procesów wewnętrznych metodą grup fokusowych i wywiadów indywidualnych.
 • Sprecyzowanie celów zmian i sesja potrzeb organizacyjnych z kadrą zarządzającą.
 • Stworzenie harmonogramu działań projektowych i powołanie zespołów projektowych.
 •  Komunikacja i promocja projektu w firmie (artykuły, plakaty, gadżety).

ETAP II – Praktyczne działania wdrożeniowe

 • Wdrożenie 5S – DZIAŁ REKRUTACJI
 • Wdrożenie 5S – DZIAŁ SPRZEDAžY I MARKETINGU
 • Wdrożenie 5S – DZIAŁ FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI
 • Wdrożenie 5S – DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – BIUROWY
 • Wdrożenie 5S – MAGAZYNY
 • Wdrożenie 5S – KUCHNIA
 • Wdrożenie 5S – OBSZARY WSPÓLNE (MEETING POINT, BIBLIOTEKA, POMIESZCZENIA FOKUSOWE)

ETAP III – Podsumowanie

 • Szkolenia wdrożeniowe dla pracowników różnych szczebli i działów wprowadzające do funkcjonowania organizacji wg nowych zasad i standardów.
 • Pomiar efektywności działań – wdrożenie systemu audytów.
 • Stworzenie programu ciągłego doskonalenia – KAIZEN.

Efekty:

 • Redukcja czasu przetwarzania dokumentacji 0 50%.
 • Skrócenie czasów obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego 0 30%.
 • Wzrost efektywności pracy działów 0 30%.
 • Eliminacja zbędnych przedmiotów, zwolnienie powierzchni 0 40%.
 • Redukcja zapasów 0 30%.
 • Redukcja budżetu administracyjnego 0 15%.
 • Poprawa ergonomii, jakości i bezpieczeństwa pracy 0 40%.
 • Ustabilizowanie tempa pracy dzięki ograniczeniu zakłóceń i wdrożeniu standardów.
 • Wzrost zaangażowania pracowników poprzez wdrożenie systemu ciągłego doskonalenia i rozwiązywania problemów.