Nasi klienci

Lista klientów udostępniana na życzenie po kontakcie z działem handlowym.

Dział handlowy:

Monika Borowicz

e: monika.borowicz@integra-consulting.pl

Krzysztof Sójka

e: krzysztof.sojka@integra-consulting.pl

Magdalena Rybarczyk-Dominas

e: magdalena.rybarczyk@integra-consulting.pl

Ada Michalska

e: ada.michalska@integra-consulting.pl