Komunikacja menedżerska

Głównym celem szkolenia „komunikacja menedżerska” jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu komunikacji, poznanie prawidłowości i zasad skutecznego porozumiewania się oraz uświadomienie sobie własnych mocnych i słabych stron w tym obszarze. To, do czego dążymy, to poprawa umiejętności radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach kontaktu z ludźmi w pracy.

Podczas tego szkolenia proponujemy trening komunikacji asertywnej, która pomaga zachować dobre relacje ze współpracownikami oraz zwiększa szansę na wzajemne zrozumienie, a tym samym wpływa na poprawę efektywności działania.

Korzyści dla uczestników:

  • Poznanie zasad i warunków skutecznej komunikacji.
  • Uświadomienie sobie własnych mocnych i słabych stron w komunikacji.
  • Trening asertywnego stylu komunikacji, pozwalającego dochodzić do porozumienia z osobami, które są agresywne czy lekceważące.
  • Rozpoznawanie przyczyn nieporozumień.
  • Poznanie narzędzi i technik komunikacyjnych zapobiegających występowaniu nieporozumień i konfliktów.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Ikonka DPD