Komunikacja menedżerska

Głównym celem szkolenia „komunikacja menedżerska” jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu komunikacji, poznanie prawidłowości i zasad skutecznego porozumiewania się oraz uświadomienie sobie własnych mocnych i słabych stron w tym obszarze. To, do czego dążymy, to poprawa umiejętności radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach kontaktu z ludźmi w pracy.

Podczas tego szkolenia proponujemy trening komunikacji asertywnej, która pomaga zachować dobre relacje ze współpracownikami oraz zwiększa szansę na wzajemne zrozumienie, a tym samym wpływa na poprawę efektywności działania.

Korzyści dla uczestników szkolenia z komunikacji menedżerskiej:

  • Poznanie zasad i warunków skutecznej komunikacji.
  • Uświadomienie sobie własnych mocnych i słabych stron w komunikacji.
  • Trening asertywnego stylu komunikacji, pozwalającego dochodzić do porozumienia z osobami, które są agresywne czy lekceważące.
  • Rozpoznawanie przyczyn nieporozumień.
  • Poznanie narzędzi i technik komunikacyjnych zapobiegających występowaniu nieporozumień i konfliktów.

Komunikacja to zarówno przekazywanie informacji i koncepcji, jak i rozumienie ich znaczenia. To przekonywanie i inspirowanie, zlecanie zadań i ich egzekwowanie. Doskonała komunikacja – czyli taka, kiedy odbiorca informacji od razu rozumie dokładnie tak samo intencję i znaczenie słów, jak rozumie je nadawca – w praktyce prawie nie istnieje. Dlatego najczęściej wymienianym źródłem konfliktów w organizacjach (i nie tylko) jest słaba komunikacja. Aby zatem zapobiegać trudnym sytuacjom, a w konsekwencji niskiej efektywności działania, zarówno nadawca, jak i odbiorca mają do dyspozycji szereg narzędzi komunikacyjnych ułatwiających im porozumienie się.

Efektywna komunikacja menedżerska

Aktywność menedżerów na wszystkich poziomach zarządzania składa się w większości z procesów komunikowania się w różnych formach i układach organizacyjnych i społecznych. Umożliwiają one przebieg chociażby takich procesów, jak: rozpowszechnianie informacji, integracja między pracownikami, ocena pracownika, koordynacja działań, zarządzanie zadaniami, motywowanie i dyscyplinowanie pracowników, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji czy zarządzanie konfliktami. Dopiero poznanie i stopniowe wdrażanie zasad efektywnej komunikacji, szczególnie bieżącego feedbacku – wzmacniającego dobre praktyki i korygującego złe, przekłada się wprost na zwiększenie efektywności pracy czy budowanie skoncentrowanych na wspólnym celu zespołów.


Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox