Komunikacja podczas zmian

Celem strategicznym szkolenia jest kształtowanie postawy proaktywnej względem zmian.

Cele szczegółowe:

 • zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania zmianą (poznanie dynamiki zmiany i modelu procesu zmiany, czynników wpływających na sukces we wprowadzaniu zmiany, reakcji na zmianę i sposobów pracy z obawami przed zmianą oraz sposobów wprowadzania zmian);
 • wzrost świadomości dotyczącej roli zmiany w organizacji – skutków efektywnego bądź nie – wprowadzania zmian oraz zrozumienie czynników mających wpływ na jej efektywność;
 • rozwój umiejętności dotyczących zarządzania zmianą, w tym budowania postawy proaktywnej wobec zmian;
 • wzrost umiejętności zarządzania zespołem w kontekście zmiany.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą potrafili:

 • dostrzegać i rozumieć potrzebę zmian w organizacji i korzyści z nich wynikające;
 • rozpoznawać czynniki wymuszające zmiany i model procesu zmiany K. Lewina;
 • rozpoznawać i modelować w pracy z zespołem czynniki wpływające na efekt wprowadzanych zmian wg modelu R. Beckharda;
 • umiejętnie komunikować zmianę wg poznanych modeli – zgodnie z koncepcją wprowadzania zmiany K. Blancharda;
 • indywidualnie motywować pracowników do zmian zgodnie z ich wewnętrznymi potrzebami, zasobami oraz poziomem rozwoju w zakresie adekwatnych do zmian kompetencji, formułować zadania i/lub cele rozwojowe wspierające proces zmiany;
 • rozpoznawać reakcję na zmianę i pracować z obiekcjami, jednocześnie budując postawę proaktywną wśród innych członków zespołu;
 • świadomie podejmować role ambasadorów zmian w organizacji.

To, że zmiany następują, nie jest niczym nowym. W ostatnich latach tempo, złożoność i skala prowadzonych przez firmy zmian znacznie się zwiększyły a rynek oczekuje od przedsiębiorstw i ich pracowników szybszego dostosowania się i aktywnego włączenia w nurt zachodzących przemian. Podczas szkolenia pokazujemy, jak najlepiej zaakceptować konieczność zmian i zacząć postrzegać je jako szanse, a nie zagrożenia. Kładziemy nacisk na dbałość o tzw. ludzki aspekt zmian, między innymi właściwą komunikację i przywództwo, nie zapominając przy tym o twardych aspektach wdrażania zmian.

Zobacz również nasze szkolenie Body Mind Training.


Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox