Fundusze unijne Fundusze unijne
Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
 • Kontrast

MAN STAR TRUCK&BUSES

Integra - szkolenia
szkolenia
Integra - lean
lean
Integra - rekrutacje
rekrutacje

MAN STAR TRUCK&BUSES

MAN STAR TRUCK&BUSES

"LATARNIK" ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH

clientstype Tryb szkolenia: forma stacjonarna

Kategoria: Kategoria: projekty szkoleniowe

Potrzeby organizacji

Cele projektu

Cele projektu

 • Wzmacnianie kompetencji związanych z komunikacją z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.
 • Poznanie technik zgodnych z najlepszymi praktykami w obszarze sprzedaży usług i produktów oraz obsługi klienta, istotnych z punktu widzenia pracy handlowca Enea S.A.
 • Nabycie wiedzy, dotyczącej składowych poszczególnych etapów procesu sprzedaży, w oparciu o rzetelną analizę potrzeb.
 • Standaryzacja procesu sprzedaży poprzez ćwiczenie umiejętności na sytuacjach z życia handlowca.
 • Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie efektywnego zarządzania sobą w czasie, organizacji pracy własnej, podsumowywania rezultatów pracy.
 • Poznanie i nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami wspomagającymi zarządzanie własną aktywnością, takimi jak: wyznaczanie realistycznych celów, zasada Pareto, matryca Eisenhowera, harmonogramowanie.
 • Optymalizacja własnego czasu pracy i praca nad swoim kalendarzem na podstawie cyklu doskonalenia działania OAPD.

Realizacja

Efekty

Efekty

 • 5,8 – ocena efektywności szkoleń – bezpośrednio po warsztatach (skala 1:6).
 • 90% realizacja zadań wdrożeniowych – wdrażanie wiedzy i umiejętności w praktykę codziennych zadań.
 • Wzrost zaangażowania, odpowiedzialności Oraz umiejętności kadry kierowniczej produkcji.
 • Zmiana postaw i zachowań mistrzów wobec pracowników liniowych i kierowników modułów:
  – zmiana standardu przeprowadzania zebrań (umożliwienie mistrzom przedstawienia własnej perspektywy, konsultowania decyzji itp.);
  – zmiana sposobu delegowania zadań (z nakazowego do konsultacyjnego);
  – wyeliminowanie wulgaryzmów w rozmowach w relacji kierownik-mistrz.

Zobacz inne Case study

Ogólnokrajowy bank

Ogólnokrajowy bank

Szkolenie Program rozwojowy „Kompetencje przyszłości” Kategoria: projekty szkoleniowe
Czytaj
ZT „Kruszwica” S.A.

ZT „Kruszwica” S.A.

Szkolenie SZKOŁA PRAKTYCZNEGO ZARZĄDZANIA -in plus Kategoria: projekty szkoleniowe
Czytaj
WIKA Polska Sp. z o. o. sp. k.

WIKA Polska Sp. z o. o. sp. k.

Szkolenie ROZWÓJ KOMPETENCJI STRATEGICZNYCH I FUNKCJONALNYCH Kategoria: projekty szkoleniowe
Czytaj