Motywacja

Czym jest motywacja?

Osoba zmotywowana to taka, które jest gotowa podjąć pewne działanie. Motywacją nazywamy wewnętrzny stan wzbudzony z jednej strony czynnikami świadomymi, jak i nieświadomymi. Co istotne – umiejętność motywowania siebie lub innych ma ogromne znaczenie dla osiągania wysokich wyników – w pracy, ale też w innych aspektach życia, także w sporcie lub nauce.

Motywacja w pracy – rodzaje motywatorów

Wielu pracodawców decyduje się podnosić motywację pracowników poprzez benefity – karty sportowe, ubezpieczenia zdrowotne, masaże w biurze, owoce, wspólne integracje. Drugim sposobem motywowania są tradycyjne rozwiązania, czyli wynagrodzenia – premier, bonusy etc. Badania mówią, że finansowe motywatory nie są rozwiązaniem skutecznym, jeśli środowisko pracy nie wspiera u pracowników poczucia, że na swoim stanowisku wykorzystują cały potencjał umiejętności. Ponadto, w potencjale motywacyjnym pracy znaczenie ma to, czy pracownik utożsamia się z efektem swoich działań, rozumie ich znaczenie, czuje pewną autonomię w pracy, a także otrzymuje na bieżąco feedback.

Jak motywować pracowników? Motywacja zespołowa

Motywowanie pracowników jest jednym z głównych zadań osób zarządzających zespołami. To także ważna część działań pracowników HR. Znajomość adekwatnych narzędzi motywacyjnych, które dostosowane są do każdego pracownika, pozwala podnieść jakość i efektywność pracy nie tylko danej osoby, ale też całych zespołów. Świetną inwestycją w podniesienie umiejętności motywowania pracowników, są szkolenia z motywowania i kształtowania postaw odpowiedzialności. Podczas takich szkoleń menedżer nie tylko uczy się modeli motywacyjnych, ale również poznaje zależność między inteligencją emocjonalną a efektywnością zespołu. Co więcej, podczas szkoleń uczestnicy budują mapy motywacyjne zespołu oraz doskonalą umiejętności prowadzenia rozmów motywacyjnych.