Motywujące rozmowy oceniające

Celem planowanego warsztatu jest rozwój kompetencji menedżerskich w oparciu o konkretne umiejętności – w tym przypadku: prowadzenia motywujących rozmów oceniających.

Rezultaty szkolenia

  • Zrozumienie przez uczestników potrzeby prowadzenia rozmów oceniających oraz korzyści wynikających z ich profesjonalnej realizacji.
  • Nabycie umiejętności:
    – dokonywania obiektywnej i motywującej oceny (w oparciu o techniki partnerskiego stylu komunikowania się),
    – formułowania SMART-nych celów rozwojowych dla ocenianych pracowników,
    – właściwego wykorzystywania narzędzia służącego ocenie pracowniczej.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox