Fundusze unijne Fundusze unijne
Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
  • Kontrast

Narzędzia i gry

Integra - szkolenia
szkolenia
Integra - lean
lean
Integra - rekrutacje
rekrutacje
Know-how - Narzędzia i gry - Certyfikacje naszych trenerów

Certyfikacje naszych trenerów

W pracy szkoleniowej korzystamy z certyfikowanych narzędzi, dzięki którym w sposób możliwie najpełniejszy i obiektywny badamy m.in. różnice osobowościowe, style myślenia, reakcje na stres, komponenty inteligencji emocjonalnej etc.

Know-how - Narzędzia i gry - Akordeon

Nasi trenerzy są certyfikowani m.in. w zakresie:

To badanie stylu zachowań naturalnych i adaptowanych. Wskazuje na potencjał i mocne strony osoby badanej. Opiera się na koncepcji osobowości C.G.Junga. Nie ma więc lepszych i gorszych wyników – jest wskazanie, kto i na jakich „zasobach” pracuje, jakie wykazuje tendencje w działaniu (w komunikacji, podejmowaniu decyzji, zarządzaniu, współpracy w zespole). Badanie to pozwala lepiej współpracować poprzez głębsze zrozumienie swojej odmienności oraz bardzo celowo korzystać wzajemnie ze swojego potencjału, wykorzystując mocne strony, zarówno swoje, jak i zespołu. DISC opiera się na modelu, który w miarodajny sposób opisuje cztery style zachowania. Są to: Dominacja (D), Wpływ (I), Stałość (S) i Sumienność (C).

to indywidualne i zespołowe badanie stylów funkcjonowania. Model w przystępny, a jednocześnie rzetelny sposób opisuje ludzkie preferencje osobowościowe oraz wynikające z nich zachowania. Bardzo mocno i wprost opiera się na teorii typów Carla Gustava Junga. Posługuje się łatwym do zapamiętania oraz intuicyjnym językiem kolorów, które są „nakładką” na założenia jungowskie, pomagającą użytkownikom metody szybciej i lepiej ją zrozumieć, a następnie zastosować w praktyce. Insights jest doskonałą metodologią do pogłębiania samoświadomości i punktem wyjścia do rozumienia innych ludzi czy lepszego zarządzania.

to naukowe i rewolucyjne podejście do motywacji człowieka. Metoda została stworzona w Stanach Zjednoczonych przez prof. Stevena Reissa na podstawie licznych badań empirycznych. Jej głównym założeniem jest spojrzenie na pracownika jako jednostkę, który motywowany jest przez szczególną kombinację tzw. 16 motywatorów. Osoba, która chce poznać własny profil osobowościowy wypełnia test składający się ze 128 pytań. Wynik testu wskazuje, jak kształtuje się hierarchia wartości tej osoby oraz przez pryzmat jakich wartości postrzegana jest przez nią rzeczywistość. Kombinacje tych motywatorów są zupełnie inne dla każdego z nas, dla każdego pracownika i zespołu.

to badanie, które określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym. Model FRIS® łączy cztery perspektywy poznawcze: Fakty – Relacje – Idee – Struktury.

to badanie, które określa naturalne talenty. Pokazuje, jakie działania są dla danej osoby najbardziej naturalne, przez co najprostsze do wykonania. Wskazuje także to, w jakich obszarach najłatwiej osiągnąć mistrzostwo.

to badanie, które mierzy 18 kluczowych kompetencji sprzedażowych: prospecting, kwalifikowanie kontaktów, budowanie relacji, działanie zgodnie z procesem, orientacja na osiągnięcia, potrzeba akceptacji, kontrolowanie procesu sprzedaży, radzenie sobie z obiekcjami, skuteczne zadawanie pytań, aktywne słuchanie, myślenie krytyczne, inicjatywa, prezentowanie rozwiązań, efektywne wykorzystanie czasu, radzenie sobie z niepowodzeniami, nastawienie na rywalizację, postrzeganie pieniędzy i dystans emocjonalny.

kwestionariusz MTQ48 to test składający się z 48 pytań, który pozwala na pomiar odporności psychicznej w zakresie 4 podstawowych skal: poczucia wpływu, zaangażowania, wyzwania i pewności siebie.

to kwestionariusz inteligencji emocjonalnej, który służy do pomiaru takich komponentów jak m.in. zdolność do respektowania i rozumienia własnych oraz cudzych emocji. Test Dinemo składa się z 33 opisów różnych sytuacji. Uczestnik badania wybiera spośród czterech sposobów reagowania na sytuację jeden najbardziej typowy dla siebie.

to kwestionariusz samopoczucia związanego z pracą. Bada skalę wypalenia zawodowego w obszarach: wyczerpanie, cynizm, poczucie zawodowej skuteczności. Składa się z 16 pytań dotyczących częstotliwości odczuwania tych przejawów.

7 obszarów życia zawodowego. To badanie składające się z 34 pytań zamkniętych dotyczących opinii na temat obciążenia pracą, poczucia wpływu na pracę, odczuwanego uznania, sprawiedliwości, zgodności wartości, relacji ze współpracownikami i własnym przełożonym.

To obiektywna ocena skuteczności zachowań ludzi w pracy. Jest to proces uzyskania informacji zwrotnej o kompetencjach uczestnika badania (wiedzy, umiejętnościach, postawach) wśród osób z jego najbliższego otoczenia zawodowego. Grupę tę mogą tworzyć: przełożeni, równorzędni współpracownicy, podwładni, klienci lub też dalsi współpracownicy i inne osoby, których ocena może dać istotne informacje osobie badanej i organizacji. Badanie odbywa się poprzez wypełnienie kwestionariusza online i może występować w 3 wariantach:

  • 180° (ocena własna + przełożonego)
  • 270° (ocena własna + przełożonego + współpracowników)
  • 360° (ocena własna + przełożonego + współpracowników + podwładnych)

to kwestionariusz osobowości uwzględniający kontekst biznesowy. Dzięki niemu dowiesz się, czy kandydat lub pracownik jest dopasowany do wymogów danego stanowiska.

Licencjonowane gry szkoleniowe

Licencjonowane i autorskie gry symulacyjne dają uczestnikom możliwość praktycznego trenowania umiejętności i przećwiczenia nowych sposobów działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Dysponujemy ponad 60 grami m.in. z Polski, Kanady i Niemiec. Część z nich dostępna jest w wersji online.