Negocjacje z działami zakupów

Zrozumieć stronę kupującą, poznać stosowane przez nią taktyki negocjacyjne oraz wykorzystać tą wiedzę w celu poprawy warunków współpracy to główny cel projektu. Warsztat podniesie także umiejętności negocjacyjne uczestników, w szczególności poprawi jakość przygotowania negocjacji, pozycjonowania na osi siła-słabość (z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi), doboru odpowiedniej taktyki, umiejętność „czytania”, rozumienia kupca oraz stawiania dobrego celu negocjacji.

Cele szczegółowe projektu:

  • W trakcie szkolenia uczestnicy poznają narzędzia, które kupcy korporacyjni wykorzystują do przygotowywania się do negocjacji).
  • Uczestnicy poznają taktyki kupieckie stosowane na każdym etapie współpracy – podczas przetargu, negocjowania kar umownych, wywieranie wpływu na dostawcę.
  • Uczestnicy nauczą się jak bronić ceny.
  • Uczestnicy zrozumieją negocjacje z punktu widzenia kupca, nauczą się rozpoznawać blef oraz rzeczywistą potrzebę kupującego.
  • W trakcie szkolenia odbędzie się kilka gier zgodnie z przygotowanymi scenariuszami na bazie autentycznych sytuacji z „życia wziętych” podczas których uczestnicy będą na zmianę wcielać się w rolę kupującego i sprzedającego. Po każdej z sesji gier trener udzieli uczestnikom informacji zwrotnej i wskazówek dalszego postępowania.
  • Podczas szkolenia wspólnie z uczestnikami trener podda refleksji model budowania relacji biznesowych – win-win, czy „wyciskanie cytryn”.

Zakładane rezultaty projektu. Zmiany w funkcjonowaniu indywidualnym:

  • Będą wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały tak, że kupujący będzie dokładnie wiedział, jakie są ich intencje. Jednocześnie będą potrafili dobrze odczytać intencje kupującego.
  • Będą prowadzić rozmowę w sposób stanowczy, asertywny, ale kulturalny, aby uzyskać akceptacje swojego stanowiska.
  • Prowadząc rozmowy indywidualne i zespołowe będą upewniać się, że dobrze zrozumieli intencje drugiej strony, tak, aby nie było konieczne ponawianie pytania lub zastój w pracy w wyniku braku informacji.

Zmiany w funkcjonowaniu zespołów:

  • Zwiększenie efektywności. Wykorzystywanie ujednoliconych narzędzi analiz (np. „six bucket”) wprowadza standard komunikacji, która staje się przejrzysta i zrozumiała dla wszystkich w firmie.


Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox