Skuteczne negocjacje zakupowe — szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla kupców i kadry kierowniczej zajmującej się zakupami i negocjacjami z dostawcami. Szkolenie z negocjacji zakupowych ma na celu przede wszystkim przedstawienie metod działania, stosowanych taktyk i możliwości strony kupującej, a także wzrost umiejętności negocjacyjnych uczestników, w szczególności przygotowania negocjacji zakupowych, pozycjonowania na osi siła słabość (z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi), doboru odpowiedniej taktyki,  umiejętność  „czytania”, rozumienia kupca oraz stawiania dobrego celu negocjacji.

Szkolenie z negocjacji zakupowych realizowane jest w formie praktycznych zajęć warsztatowych i jedynie w 10-15% uzupełniane wykładem i prezentacją teorii. Wszystkie „case study” realizowane na szkoleniu oparte są na w 100% autentycznych sytuacjach biznesowych.

W trakcie szkolenia z negocjacji zakupowych odbędzie się kilka gier zgodnie z przygotowanymi scenariuszami na bazie autentycznych sytuacji z „życia wziętych”, podczas których uczestnicy będą na zmianę wcielać się w rolę kupującego i sprzedającego. Po każdej z sesji gier trener udzieli uczestnikom informacji zwrotnej i wskazówek dalszego postępowania. Takie praktyczne podejście sprawia, że nasze szkolenia zakupowe cieszą się niezmiennie dużą popularnością i są polecane przez uczestników.

Efekty szkolenia z negocjacji zakupowych

Uczestnicy szkolenie z negocjacji zakupowych:

  • Poznają konkretne taktyki negocjacyjne i przykłady ich stosowania w praktyce.
  • Zrozumieją negocjacje z punktu widzenia kupca, nauczą się rozpoznawać blef oraz rzeczywistą potrzebę kupującego
  • Będą wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały tak, że kupujący będzie dokładnie wiedział, jakie są ich intencje. Jednocześnie będą potrafili dobrze odczytać intencje kupującego.
  • Będą prowadzić rozmowę w sposób stanowczy, asertywny, ale kulturalny, aby uzyskać akceptacje swojego stanowiska.
  • Zwiększą efektywność swojej pracy. Wykorzystywane zostaną ujednolicone narzędzia analiz (np. „six bucket”) wprowadzą standard komunikacji, która staje się przejrzysta i zrozumiała dla wszystkich w firmie.

Negocjacje zakupowe – szkolenie. Dlaczego warto?

Rynek oferuje wiele szkoleń zakupowych. Naszym zdaniem temat skutecznych negocjacji zakupowych jest jednym z najważniejszych w tym obszarze. Jako Integra Consulting Poland mamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie szkoleniowe, a nasi trenerzy są jednym z najlepszych w Polsce specjalistów, a przede wszystkim praktyków w temacie negocjacji zakupowych.

Osoby zajmujące się na co dzień zakupami i negocjacjami zakupowymi wiedzą doskonale, że poznawanie nowych perspektyw i wymiana doświadczeń z praktykami biznesu są kluczowe dla stałego podnoszenia swoich kompetencji. Nasze szkolenie z negocjacji zakupowych to bogate spektrum technik psychologicznych i socjotechnicznych, które sprawdzają się w praktyce. Zdając sobie sprawę, że praca sprzedawców jest coraz trudniejsza, ze względu na powszechny dostęp do informacji i rosnącą świadomość w temacie negocjacji zakupowych, oferujemy szkolenie, które dostosowane jest do aktualnej sytuacji biznesowo-społecznej; szkolenie zakupowe, które otwiera perspektywy i daje świeże spojrzenie na strategię podejścia do negocjacji zakupowych.


Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox