NVC – jako efektywna komunikacja i dochodzenie do porozumienia

Metoda Nonviolent Communication (NVC – Porozumienie Bez Przemocy) stanowi proste oraz wyjątkowo skuteczne i praktyczne narzędzie udoskonalania umiejętności komunikacyjnych.

NVC pozwala docierać do źródeł konfliktów i nieporozumień w relacjach międzyludzkich, oferując szereg narzędzi mówiących „JAK” komunikować się z innymi w przejrzysty sposób, dążąc do wzajemnego zrozumienia, szczerego kontaktu i głębokiej współpracy.

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych (struktur językowych) zwiększających szanse na dochodzenie do porozumienia.

Szkolenie adresowane jest do osób, które mają dość wysokie umiejętności komunikacyjne, ale chciałyby je nadal doskonalić i wejść na „wyższy” poziom komunikacyjny. Szczególnie polecane tym osobom, które mają kłopot w sytuacjach konfliktowych i podchodzą do nich bardzo emocjonalnie. Dla wszystkich, dla których relacje w pracy są ważne i chciałyby umieć o nie dbać.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów