Fundusze unijne Fundusze unijne
Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
  • Kontrast

Expose nowego kierownika, szefa zespołu, managera, praktyczne przykłady. Od specjalisty do menedżera, czyli warsztat potrzebny od zaraz!

Udostępnij artykuł

Expose nowego kierownika, szefa zespołu, managera, praktyczne przykłady. Od specjalisty do menedżera, czyli warsztat potrzebny od zaraz!

Podobno im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi w boju. Ten militarny wstęp dobrze oddaje potrzebę wsparcia menedżerów młodych stażem. Ekonomicznie rozsądniejsze dla każdej organizacji jest to, by menedżerowie eksperymentowali raczej na sali podczas szkoleń dla zarządzających, a nie na własnym zespole. A jakie kompetencje powinni wzmacniać podczas tych ćwiczeń?

Jak odnaleźć się w nowej sytuacji?

Młodzi stażem menedżerowie przede wszystkim potrzebują czasu na poznanie swojego zespołu, zanim zaczną nim zarządzać. Organizacje powinny w proces wdrożenia wpisać właśnie ten wstępny, a bardzo ważny czas. Wszystko po to, aby początki pracy menedżerów były efektywne i nie przypominały siłowania się ze wszystkim i wszystkimi 😊

Co mogą zrobić menedżerowie, by wzmocnić efektywność swojej pracy na początkowym etapie?

Jednym ze skutecznych narzędzi jest wygłoszenie expose szefa. Na czym polega? To krótkie spotkanie menedżera z zespołem. Aby było skuteczne, musi zawierać trzy elementy. W czasie spotkania menedżer powinien:

W jakich jeszcze sytuacjach narzędzie to okaże się szczególnie przydatne? Gdy:

Więcej o praktycznych narzędziach w pracy i wyzwaniach menedżera po awansie, opowiada Michał Brywczyński:

Co innego, gdy menedżer zna zespół, ponieważ awansował ze stanowiska specjalisty. Wówczas największym wyzwaniem będzie wzmocnienie umiejętności budowania odpowiedniej postawy i relacji między zespołem a menedżerem, która pozwoli mu m.in. na delegowanie i egzekwowanie zadań. Przejdźmy zatem do najważniejszych funkcji menedżera w zespole.

Od informacji do oceny – co robi menedżer w zespole?

Menedżer to osoba, która pełni wiele ról. Jego funkcje możemy jednak pogrupować na kilka kategorii.

Informowanie

W ramach obowiązków menedżer musi wyjaśniać plany i cele, informować o zmianach, ale też przedstawiać zespołowi nowe informacje od organizacji. Ważną umiejętnością jest także aktywne słuchanie, przyjmowanie sugestii, rozpatrywanie pomysłów.

Planowanie

W ramach planowania menedżer musi umieć pozyskiwać i analizować informacje potrzebne do realizacji celów działów, określać te cele, precyzować role i zakresy odpowiedzialności, definiować zadania poszczególnych pracowników, tworzyć harmonogramy i zabezpieczać warunki realizacji celów. Innymi słowy, musi dobrze organizować czas pracy i ustalać priorytety.

Delegowanie

Delegowanie jest niezwykle ważną umiejętnością każdego menedżera. To jednak nie tylko przydzielanie zadań konkretnym członkom zespołu, ale również dzielenie się odpowiedzialnością, wyjaśnianie, dlaczego cele i plany są konieczne, przedstawianie korzyści wynikających z ich realizacji, a także ustalanie przebiegu wykonania zadania.

Motywowanie

Motywacja jest paliwem do pracy każdego zespołu. Dobry menedżer powinien znać skuteczne sposoby na motywowanie, zachęcać zespół do działania, dawać przykład, ale też udzielać informacji zwrotnej i ustalać normy zespołowe.

Monitorowanie

Kolejną ważną umiejętnością menedżera jest monitorowanie. W jej ramach mieści się nie tylko sprawdzanie efektywności pracy zespołu, ale też prowadzenie rozmów monitorujących pracę oraz nadzór, by wszystkie działania zmierzały ku wyznaczonym celom.

Kontrolowanie

W ramach kontroli menedżer powinien utrzymywać standardy pracy przez zespół, wpływać na tempo działania oraz badać konkretne i mierzalne wskaźniki procesu.

Wspieranie

Niezwykle istotnym zadaniem menedżera jest także udzielanie wsparcia, zarówno merytorycznego, jak i emocjonalnego. Wspieranie to także wyrażanie akceptacji i uznania, dyscyplinowanie grupy, pobudzanie ducha zespołu, rozładowywanie napięcia humorem, łagodzenie sporów i konfliktów, a także budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w zespole.

Ocenianie

Zadaniem menedżera jest także sprawdzanie przydatności pomysłów, testowanie konsekwencji proponowanych rozwiązań, a także prowadzenie rozmów oceniających i rozwojowych oraz pomaganie zespołowi w samoocenie własnych działań w zestawieniu z normami i celami.

Czy dobry specjalista to dobry menedżer?

Jak widać, umiejętności zarządzania a umiejętności specjalistyczne to dwie zupełnie odrębne kwestie. Bardzo wiele firm popełnia błąd, awansując najlepszego specjalistę na szefa zespołu. Efektem takiego działania bywa to, że tracimy świetnego specjalistę, a wcale nie zyskujemy dobrego menedżera.

Jeśli planujemy awansować specjalistę do nowej roli, musimy mu pomóc, wzmocnić jego warsztat na przykład podczas praktycznego treningu umiejętności. To właśnie jest celem szkolenia Od specjalisty do menedżera, podczas którego pracujemy na konkretnych przykładach z życia organizacji. Przygotowujemy scenariusze na bazie wywiadów z uczestnikami i ćwiczymy je. Bo jak wiadomo - im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi w boju 😊