Korzyści

Równoległy przekaz wiedzy z odzwierciedleniem poprzez ćwiczenia sportowe. Innowacyjna metoda rozwoju kompetencji!

BMTM® dla Twojej firmy to:

 • Lepsza współpraca, integracja i wzajemna otwartość w zespołach uczestniczących w projekcie.
 • Bardziej precyzyjne delegowanie zadań i egzekwowanie odpowiedzialności.
 • Zmiana postaw pracowników przy niższych o 30% kosztach w porównaniu ze standardowymi projektami coachingowymi.
 • Zwiększenie świadomości pracowników na otoczenie i na siłę nawyków.
 • Wzrost umiejętności panowania nad negatywnymi emocjami w trudnych sytuacjach zespołowych.
 • Wskazówki dla pracowników dotyczących stosowania narzędzi, pozwalających na skuteczną regenerację fizyczną i mentalną.

BMTM® dla Ciebie to:

 • lepsza kondycja psychofizyczna,
 • większa efektywność w pracy,
 • wzrost zaangażowania i chęci do brania odpowiedzialności,
 • więcej wykonanych zadań przy wyższej jakości ich realizacji,
 • lepsza motywacja do pracy,
 • większy spokój w sytuacjach trudnych i stresujących,
 • wyższy poziom skupienia,
 • integracja ciała i umysłu.