Business coaching

Rozwijasz potencjał pracowników na kluczowych dla firm stanowiskach? Wybierz model business coachingu.

Coaching biznesowy to metoda, w którym menedżer z pomocą business trainera identyfikuje ważne dla życia zawodowego cele. Model business coachingu zakłada maksymalną skuteczność utrwalania i implementowania konkretnych umiejętności, dzięki indywidualnej pracy z coachem – business trainerem, dokonywaniu dobrowolnego wyboru oraz monitoringowi i wsparciu ze strony coacha.

Korzyści business coachingu

Decydując się na coaching biznesowy możesz: 

  • zwiększyć efektywność zarządzania zasobami ludzkimi (delegowanie, egzekwowanie zadań, komunikowanie się etc.),
  • poprawić jakość budowania relacji i motywowania pracowników,
  • zwiększyć efektywność w realizacji zadań (poprawa koncentracji uwagi, tempa pracy etc.),
  • rozwijać nowe kompetencje,
  • wspierać w procesie zarządzania zmianą,
  • Leadership i inne.

Idea i przeznaczenie business coachingu

Coaching biznesowy to rozwój umiejętności podwładnego według określonej procedury pozbawionej elementu oceny. Pracowników można nauczyć podanych zachowań tylko wtedy, kiedy czują się bezpieczni i rozumieją, że działania szefa mają na celu podwyższenie ich kwalifikacji, a nie rozliczenie. Strach potrafi odebrać zdolność logicznego mylenia i twórczego działania każdemu człowiekowi, nawet największemu geniuszowi. Wdrożenie business coachingu w firmie pozwala oddzielić obszar kontroli i oceny działań pracowników od obszaru edukacji i rozwoju.

Szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne dotyczą różnych umiejętności, ale efekty tej inwestycji są najczęściej niezbyt trwałe. Najlepszym miejscem do umocnienia nowych nawyków są sytuacje rzeczywiste. Bez coachingu biznesowego trudno sobie wyobrazić organizację jako miejsce permanentnej nauki i rozwoju pracowników. Wiele firm zdaje już sobie sprawę, że systematyczna edukacja zespołu jest warunkiem istnienia na rynku. Wdrożenie mechanizmu business coachingu pozwala nie tylko maksymalnie zwiększyć efekty inwestycji szkoleniowych, ale też w końcowym rozrachunku przekształcić firmę w samouczącą się organizację, która będzie twórczo i sprawnie reagować na większość zmian i problemów, bez konieczności częstego sięgania do pomocy z zewnątrz. Ucząc coachingu biznesowego przedstawiamy jeden z kilku możliwych modeli prowadzenia coachingu. Powstał on na bazie wieloletnich doświadczeń, a następnie poddawany by niezbędnym modyfikacjom.

Coaching biznesowy to wspólna praca szefa/business trainera i pracownika w miejscu pracy nad rozwijaniem umiejętności i kompetencji. Jest też swoistym transferem wiedzy przełożonego do podwładnych lub business trainera do szkolonych pracowników.

Do uzyskania wymiernych jakościowo efektów pracy nie wystarczy wysyłanie pracowników na szkolenia, nawet te najlepsze. Okazuje się bowiem, że tylko niewielka część uczestników szkoleń (ok. 10%) w sposób systematyczny wciela w życie zdobytą wiedzę i umiejętności. Kolejna grupa absolwentów szkoleń (następne 10%) w ogóle nie przyjmuje perspektywy zmiany czy rozwoju swoich umiejętności. Zdecydowana większość (ok. 80%), wraca po szkoleniu do dawnych, rutynowych zachowań (tzw. efekt czterech tygodni). Tak więc pieniądze wykładane przez pracodawcę na szkolenia są w dużym stopniu marnowane. To do tej większości kierowany jest coaching biznesowy.coaching 343

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox