Life coaching

Jeden z Twoich kluczowych pracowników jest w zwrotnym punkcie swego życia czy kariery zawodowej w związku np. z wypaleniem zawodowym, zmianą stanowiska lub innym ważnym wydarzeniem życiowym? Obserwujesz spadek jego efektywności działania i samozadowolenia? Skorzystaj z metody life coaching

We współpracy z coachem taka osoba mam możliwość zobaczenia przeszkód, które nie pozwalają zrobić kroku do przodu, a także zasobów, dzięki którym można „ruszyć z miejsca”

Life coaching daje widoczne korzyści dla organizacji, gdyż pracownicy zaczynają odważnie iść do przodu: u coachowanego pracownika wzrasta poczucie satysfakcji z dokonywanych przez siebie decyzji oraz podnosi ogólny komfort życia. Pracownik chętniej bierze odpowiedzialność za pojawiające się w życiu prywatnym i zawodowym problemy i zadania.

Przykładowe obszary analizowane i rozwijane metodą life coachingu

  • zasoby osobiste w takich aspektach jak emocjonalność, system wartości, styl reagowania,
  • postawa np. kreatywności, odpowiedzialności, przedsiębiorczości,
  • organizacja wolnego czasu, wizerunek i autoprezentacja,
  • umiejętność adekwatnej samooceny i samokontroli.