Assessment Center

Prowadzisz rekrutacje na stanowiska menedżerskie i kierownicze? Chcesz zanalizować potencjał pracowników w celu planowanej zmiany stanowiska pracy lub zwolnienia, typowania osób do awansu lub zbudowania dopasowanego programu rozwoju dla pracownika?

Sprawdź metodę Assessment Center (ośrodek oceny), która pozwala na kompleksowe badanie i ocenę kadry pod względem wiedzy merytorycznej, umiejętności interpersonalnych oraz szans i możliwości ich rozwoju.

Korzyści płynące z badania AC

pointer

Określenie poziomu kompetencji uczestników, istotnych z punktu widzenia aktualnych i przyszłych celów oraz zadań stanowiskowych.

compass

Określenie potrzeb szkoleniowych poprzez wytyczenie indywidualnych ścieżek rozwoju kompetencji stanowiące bardzo istotny element motywacji.

line-graph

Zwiększenie motywacji uczestników do wdrażania postaw i zachowań pożądanych przez spółkę.

tasks

Budowanie samoświadomości uczestników i rozwijanie samooceny.