Badanie IC 360

Planujesz rozwój handlowców i kadry zarządzającej? Szukasz metody wspomagającej rozwój pracowników, proces oceny, zarządzania talentami, planowania sukcesji? Skorzystaj z badania IC 360°!

Badanie polega na uzyskaniu informacji i o kompetencjach pracownika (wiedzy, umiejętnościach, postawach) wśród osób z jego najbliższego otoczenia zawodowego. Badanie odbywa się poprzez wypełnienie kwestionariusza online i może występować w 3 wariantach:

  • 180° (ocena własna + przełożonego)
  • 270° (ocena własna + przełożonego + współpracowników)
  • 360° (ocena własna + przełożonego + współpracowników + podwładnych)

 Korzyści płynące z badania IC 360°

  • uzyskanie rzetelnej informacji zwrotnej dotyczącej funkcjonowania danej osoby oraz tego jak jej kompetencje postrzegane są przez otoczenie,
  • zestawienie samooceny pracownika z tym jak odbierają go osoby, które na co dzień obserwują jego pracę,
  • zainspirowanie pracownika do spojrzenia na swoją pozycję w organizacji z szerszej perspektywy,
  • przygotowanie planu rozwoju.