Badanie IC 360

Planujesz rozwój handlowców i kadry zarządzającej? Szukasz metody wspomagającej rozwój pracowników, proces oceny, zarządzania talentami, planowania sukcesji? Skorzystaj z badania IC 360°!

Badanie polega na uzyskaniu informacji i o kompetencjach pracownika (wiedzy, umiejętnościach, postawach) wśród osób z jego najbliższego otoczenia zawodowego. Badanie odbywa się poprzez wypełnienie kwestionariusza online i może występować w 3 wariantach:

  • 180° (ocena własna + przełożonego)
  • 270° (ocena własna + przełożonego + współpracowników)
  • 360° (ocena własna + przełożonego + współpracowników + podwładnych)

 Korzyści płynące z badania IC 360°

  • uzyskanie rzetelnej informacji zwrotnej dotyczącej funkcjonowania danej osoby oraz tego jak jej kompetencje postrzegane są przez otoczenie,
  • zestawienie samooceny pracownika z tym jak odbierają go osoby, które na co dzień obserwują jego pracę,
  • zainspirowanie pracownika do spojrzenia na swoją pozycję w organizacji z szerszej perspektywy,
  • przygotowanie planu rozwoju.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox