Budowanie modeli kompetencyjnych

Stworzenie modelu kompetencyjnego w firmie, może być jednym z kluczowych elementów wspomagających celowe zarządzanie zasobami ludzkimi. Projektujemy systemy, które uwzględniają wielkość i specyfikę organizacji, rodzaj działalności, cele strategiczne firmy oraz wymagania stanowisk, których dotyczą.

Proponujemy pracę metodą warsztatową z zespołem HR oraz pracę metodą konsultacyjną, jako najefektywniejszą poprzez zaangażowanie pracowników firmy w tworzenie systemu. Metoda polega na powołaniu spośród pracowników (menedżerów różnych szczebli) zespołu roboczego, zaangażowanego w opracowanie kompetencji. Wyzwala aktywność menedżerów i zapewnia im poczucie ważności dla organizacji. Umożliwia sprawdzenie się w nowych rolach (zespoły eksperckie). Dzięki zastosowaniu takiej metody znacznie rozszerzy się grono liderów zmian, a w rezultacie zwiększy się wiarygodność działań w trakcie realizacji projektu.

Korzyści wynikające ze stworzenia modelu kompetencyjnego w firmie

  • obiektywne ustalenie znaczenia poszczególnych kompetencji według jednolitych zasad,
  • spójna, jednolita metodologia kompetencji pozwala na ustalenie kryteriów rozwojowych wspólnych dla całej firmy,
  • argumentacja do tłumaczenia pracownikom dlaczego dane umiejętności i zachowania są potrzebne i wymagają rozwoju,
  • korzystanie z matryc kompetencji podczas rozmów oceniających, które zawierają konkretne zachowania ujęte w ich opisie.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox