Budowanie modeli kompetencyjnych

Stworzenie modelu kompetencyjnego w firmie, może być jednym z kluczowych elementów wspomagających celowe zarządzanie zasobami ludzkimi. Projektujemy systemy, które uwzględniają wielkość i specyfikę organizacji, rodzaj działalności, cele strategiczne firmy oraz wymagania stanowisk, których dotyczą.

Proponujemy pracę metodą warsztatową z zespołem HR oraz pracę metodą konsultacyjną, jako najefektywniejszą poprzez zaangażowanie pracowników firmy w tworzenie systemu. Metoda polega na powołaniu spośród pracowników (menedżerów różnych szczebli) zespołu roboczego, zaangażowanego w opracowanie kompetencji. Wyzwala aktywność menedżerów i zapewnia im poczucie ważności dla organizacji. Umożliwia sprawdzenie się w nowych rolach (zespoły eksperckie). Dzięki zastosowaniu takiej metody znacznie rozszerzy się grono liderów zmian, a w rezultacie zwiększy się wiarygodność działań w trakcie realizacji projektu.

Korzyści wynikające ze stworzenia modelu kompetencyjnego w firmie

  • obiektywne ustalenie znaczenia poszczególnych kompetencji według jednolitych zasad,
  • spójna, jednolita metodologia kompetencji pozwala na ustalenie kryteriów rozwojowych wspólnych dla całej firmy,
  • argumentacja do tłumaczenia pracownikom dlaczego dane umiejętności i zachowania są potrzebne i wymagają rozwoju,
  • korzystanie z matryc kompetencji podczas rozmów oceniających, które zawierają konkretne zachowania ujęte w ich opisie.