Development Center

Potrzebujesz wsparcia decyzji dotyczących planowania ścieżek rozwoju pracowników? Szukasz nowoczesnej metody oceny ich potencjału i kompetencji? Wykorzystaj metodę Development Center (ośrodek rozwoju). 

Development Center korzystamy, gdy pracodawca już wie, jakie kompetencje chce rozwijać u swoich pracowników. Wówczas w małych grupach uczestnicy mają szansę rozwijać swoje umiejętności podczas realizacji zadań napisanych pod kątem rozwoju danej kompetencji.

Korzyści płynące z badania DC

diagram

Doskonalenie wybranych kompetencji (wskazanych przez Klienta).

horse

Dokonanie oceny wybranych kompetencji oraz ich doskonalenie podczas DC.

medal

Obiektywna i bezstronna ocena kompetencji oraz szans rozwojowych

loupe

Podniesienie samoświadomości uczestników badania w obszarze swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju

dialog

Rozwojowy charakter badania, bowiem uczestnicy poprzez wzajemną obserwację, analizę i dyskusje podsumowujące wyciągają wnioski i uczą się od siebie.

inteligentny-obiekt-wektorowy

Opracowanie planów rozwojowych uwzględniających zarówno potrzeby uczestników badania jak i oczekiwania firmy