Restrukturyzacja i outplacement

Outplacement w procesach restrukturyzacyjnych – miarą odpowiedzialności biznesu jest to, jak rozstaje się z ludźmi.

Integra Consulting Poland wspiera firmy w programach outplacementowych i restrukturyzacyjnych obszaru HR.

Działamy systemowo wspierając firmy w zakresie:

 • wypracowania i komunikacji zmiany (w tym zwolnień grupowych, programie dobrowolnych odejść, przesunięciach stanowiskowych)
 • wsparcia w negocjacjach ze związkami zawodowymi
 • wsparcia pracowników w odnalezieniu się na rynku pracy
 • możliwie najmniej dotkliwe przejście przez zmianę dla wszystkich stron w procesie

Firma Integra Consulting Poland posiada silną gałąź rekrutacyjną. Wspieramy pracowników poprzez outplacement w przejściu przez tą trudną zmianę realizując w projekcie:

1. Indywidulane doradztwo personalne:

2. Wsparcie psychologiczne i rozwojowe – warsztaty z radzenia sobie ze stresem, wsparcie interwencyjne realizowane przez konsultantów psychologów. Budujemy system wsparcia pracownika zapraszając go do procesu grupowego, który zapewnia:

 • Doradztwo psychologiczne
 • Doradztwo w formule interwencji kryzysowej – dla pracowników, którzy bardzo trudno przyjmują zmianę
 • Radzenie sobie w zmianie
 • Zbudowania i treningu kompetencji autoprezentacyjnych
 • Trening rozmowy rekrutacyjnej (wywiad behawioralny)

3. Integra Consulting Poland wspiera firmy w zakresie przygotowania i komunikacji zwolnień grupowych. Zapewniamy wsparcie:
z poziomu prawa pracy (jeżeli nie posiada własnego zaplecza)

 • komunikacji etapów zmiany
 • przy wyborze kryteriów i ocenie kompetencji i motywacji pracowników, których firma chce zachować lub przesunąć do innego oddziału, zakładu, stanowiska
 • przygotowanie menedżerów do rozmów dot. zwolnień
 • zwolnienia kadry managerskiej

4. Wspieramy firmy w przygotowaniu i komunikacji programu dobrowolnych odejść PDO.

 • PDO daje firmie możliwość uniknięcia lub ograniczenia zwolnień grupowych
 • Obniża groźbę pozwów sądowych
 • Pomaga utrzymać morale pracowników
 • Pozytywnie wpływa na wizerunek firmy w otoczeniu społecznym i biznesowym (uwzględniając kontekst restrukturyzacyjny)

5. Wspieramy kluczowych pracowników w programie Executive Outplacement.

Kluczowi pracownicy wymagają wyjątkowego podejścia. Zabezpieczenie interesów obu stron (pracownika i pracodawcy) jest najlepszą formą rozstania z zarządem i kluczowymi ekspertami.

Indywidualne podejście daje przestrzeń menedżerowi na:

 • zdefiniowanie swoich możliwość zawodowych
 • wsparcie w budowaniu marki osobistej – często uwzględniając budowanie profilu na portalach społecznościowych i branżowych
 • wsparcie coachingowe i psychologiczne

Dla pracodawcy natomiast:

 • wypracowanie spójnej komunikacji zmiany dla załogi i rynku (otoczenia biznesowego)
 • ograniczenie ryzyka wycieku informacji poufnych
 • zakaz konkurencji

6. Szkolenia podnoszące kompetencje osobiste dla pracowników przesuniętych na inne stanowiska w ramach struktury lub relokowanych:

 • TWI (szybkie wdrożenie stanowiskowe)
 • Budowanie otwartości na zmianę
 • Współpraca w zespole (w tym projektowym)
 • Komunikacja budująca współpracę
 • I inne dostępne w ofercie Integra Consulting Poland

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

 

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox