Restrukturyzacja i outplacement

Outplacement w procesach restrukturyzacyjnych – miarą odpowiedzialności biznesu jest to, jak rozstaje się z ludźmi.

Integra Consulting Poland wspiera firmy w programach outplacementowych i restrukturyzacyjnych obszaru HR.

Działamy systemowo wspierając firmy w zakresie:

 • wypracowania i komunikacji zmiany (w tym zwolnień grupowych, programie dobrowolnych odejść, przesunięciach stanowiskowych)
 • wsparcia w negocjacjach ze związkami zawodowymi
 • wsparcia pracowników w odnalezieniu się na rynku pracy
 • możliwie najmniej dotkliwe przejście przez zmianę dla wszystkich stron w procesie

Firma Integra Consulting Poland posiada silną gałąź rekrutacyjną. Wspieramy pracowników poprzez outplacement w przejściu przez tą trudną zmianę realizując w projekcie:

1. Indywidulane doradztwo personalne:

2. Wsparcie psychologiczne i rozwojowe – warsztaty z radzenia sobie ze stresem, wsparcie interwencyjne realizowane przez konsultantów psychologów. Budujemy system wsparcia pracownika zapraszając go do procesu grupowego, który zapewnia:

 • Doradztwo psychologiczne
 • Doradztwo w formule interwencji kryzysowej – dla pracowników, którzy bardzo trudno przyjmują zmianę
 • Radzenie sobie w zmianie
 • Zbudowania i treningu kompetencji autoprezentacyjnych
 • Trening rozmowy rekrutacyjnej (wywiad behawioralny)

3. Integra Consulting Poland wspiera firmy w zakresie przygotowania i komunikacji zwolnień grupowych. Zapewniamy wsparcie:
z poziomu prawa pracy (jeżeli nie posiada własnego zaplecza)

 • komunikacji etapów zmiany
 • przy wyborze kryteriów i ocenie kompetencji i motywacji pracowników, których firma chce zachować lub przesunąć do innego oddziału, zakładu, stanowiska
 • przygotowanie menedżerów do rozmów dot. zwolnień
 • zwolnienia kadry managerskiej

4. Wspieramy firmy w przygotowaniu i komunikacji programu dobrowolnych odejść PDO.

 • PDO daje firmie możliwość uniknięcia lub ograniczenia zwolnień grupowych
 • Obniża groźbę pozwów sądowych
 • Pomaga utrzymać morale pracowników
 • Pozytywnie wpływa na wizerunek firmy w otoczeniu społecznym i biznesowym (uwzględniając kontekst restrukturyzacyjny)

5. Wspieramy kluczowych pracowników w programie Executive Outplacement.

Kluczowi pracownicy wymagają wyjątkowego podejścia. Zabezpieczenie interesów obu stron (pracownika i pracodawcy) jest najlepszą formą rozstania z zarządem i kluczowymi ekspertami.

Indywidualne podejście daje przestrzeń menedżerowi na:

 • zdefiniowanie swoich możliwość zawodowych
 • wsparcie w budowaniu marki osobistej – często uwzględniając budowanie profilu na portalach społecznościowych i branżowych
 • wsparcie coachingowe i psychologiczne

Dla pracodawcy natomiast:

 • wypracowanie spójnej komunikacji zmiany dla załogi i rynku (otoczenia biznesowego)
 • ograniczenie ryzyka wycieku informacji poufnych
 • zakaz konkurencji

6. Szkolenia podnoszące kompetencje osobiste dla pracowników przesuniętych na inne stanowiska w ramach struktury lub relokowanych:

 • TWI (szybkie wdrożenie stanowiskowe)
 • Budowanie otwartości na zmianę
 • Współpraca w zespole (w tym projektowym)
 • Komunikacja budująca współpracę
 • I inne dostępne w ofercie Integra Consulting Poland