System ocen pracowników

Budowę systemu ocen należy rozpocząć od zdefiniowania tego, co dzięki ocenie firma chce osiągnąć. W zależności od tego czy będą to cele efektywnościowe, rozwojowe czy mieszane, wspólnie z klientem dokonamy wyboru metody budowy kryteriów oceny i tworzenia zasad funkcjonowania systemu. By ocena była skutecznym narzędziem zarządzania musi mieć swoje konsekwencje.

Proponujemy, by powiązać System Okresowych Ocen Pracy z innymi narzędziami funkcjonującymi lub mogącymi funkcjonować w firmie, np. z motywacyjnymi, rozwojowymi.

Korzyści płynące z wprowadzenia systemu ocen pracowników

  • zwiększenie efektywności i jakości pracy poszczególnych pracowników oraz całych zespołów,
  • wzmacnianie motywacji pracowników do uzyskiwania coraz lepszych wyników,
  • właściwe wykorzystanie potencjału kadrowego, określanie potrzeb szkoleniowych i tworzenie rezerwy kadrowej,
  • kształtowanie właściwych postaw pracowniczych,
  • zaspokajanie odczuwanej przez pracowników potrzeby oceny ich pracy (potrzeby uznania, osiągnięć).

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox