Systemy motywacyjne

Dysfunkcje prowadzące do spadku motywacji i zaangażowania wynikają najczęściej z błędów systemu zarządzania, a nie z cech indywidualnych pracowników. Skuteczne systemy motywacyjne skierowane są na wspieranie wybranych procesów i postaw, a nie na premiowanie wyników końcowych poszczególnych pracowników. Premia nie będzie skuteczna jeżeli będzie działała w oderwaniu od innych elementów budujących klimat motywacyjny w organizacji.

Wspieramy w tworzeniu założeń do systemu motywacyjnego w organizacji oraz w przekazujemy wiedzę potrzebną do nabywania, ćwiczenia i doskonalenia umiejętności przydatnych podczas pracy.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu motywacyjnego

  • poznanie procedur wartościowania stanowisk w organizacji
  • uświadomienie roli wynagrodzenia w systemie motywacyjnym
  • poznanie metod wartościowania oraz typów systemów premiowych
  • identyfikacja grup pracowników uwzględnionych w systemie motywacyjnych
  • umiejętne przygotowanie systemu premiowego dla zróżnicowanych stanowisk
  • rozpoznanie najczęściej spotykanych trudności w kontaktach z pracownikami

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Ikonka DPD