Systemy motywacyjne pracowników w pracy w firmie oraz przedsiębiorstwie

Zmiany na rynku pracy sprawiają, że pracodawcy podejmują działania, które mają spowodować zatrzymanie w organizacji najlepszych pracowników. Motywowanie finansowe jest skuteczniejsze w krótszym okresie. Jednak długofalowo nie powoduje takiego utożsamienia się z firmą, jak elementy kultury organizacyjnej, docenienie, dobra atmosfera i wyrażania uznania, bieżący feedback od przełożonego. 

Systemy motywacyjne pracowników w firmie

Aby zapobiec odejściu z firmy najcenniejszych pracowników warto stworzyć dobry system motywowania i wynagradzania. Pozwoli to nie tylko zmniejszyć rotację w firmie, ale także  zwiększy poziom zaangażowania i identyfikacji z celami organizacji.

Dysfunkcje prowadzące do spadku motywacji i zaangażowania wynikają najczęściej z błędów systemu zarządzania, a nie z cech indywidualnych pracowników. Skuteczne systemy motywacyjne skierowane są na wspieranie wybranych procesów i postaw, a nie na premiowanie wyników końcowych poszczególnych pracowników. Premia nie będzie skuteczna jeżeli będzie działała w oderwaniu od innych elementów budujących klimat motywacyjny w organizacji.

Wspieramy w tworzeniu założeń do systemu motywacyjnego w organizacji oraz w przekazujemy wiedzę potrzebną do nabywania, ćwiczenia i doskonalenia umiejętności przydatnych podczas pracy.

W procesie tworzenia i wdrażania systemu motywacyjnego wspieramy organizacje w:

 • badaniu poziomu satysfakcji i motywacji pracowników
 • wyłonieniu i zdefiniowaniu kluczowych motywatorów dla pracowników organizacji
 • stworzeniu jasnego systemu motywowania finansowego 
 • przygotowaniu kampanii informacyjnej dla pracowników 
 • szkoleniu menedżerów mających na celu doskonalenie umiejętności poza finansowego systemu motywowania swoich pracowników w firmie
 • ewaluacji procesu i korekt w systemie

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu motywacyjnego pracowników w przedsiębiorstwie

 • poznanie procedur wartościowania stanowisk w organizacji
 • uświadomienie roli wynagrodzenia w systemie motywacyjnym pracowników w firmie
 • poznanie metod wartościowania oraz typów systemów premiowych
 • identyfikacja grup pracowników uwzględnionych w systemie motywacyjnych
 • umiejętne przygotowanie systemu premiowego dla zróżnicowanych stanowisk
 • rozpoznanie najczęściej spotykanych trudności w kontaktach z pracownikami

Z naszego doświadczenia wynika, że wdrożenie narzędzi motywacyjnych w firmie warto poprzedzić uporządkowaniem oczekiwań stawianych pracownikom na poziomie wyników, postaw i kompetencji. Kluczowe jest także systematyczne i skuteczne komunikowanie tych oczekiwań w formie celów biznesowych oraz kaskadowanie tych celów na poziom zadań pracowników operacyjnych. 

W tym procesie poza aspektem strategicznym, niezwykle ważny jest wymiar interpersonalny tak, aby już na etapie komunikacji oczekiwań budować u pracowników poczucie rozumienia, zaangażowania i bycia częścią większej całości i wizji. 

Równocześnie w procesie tworzenia systemu motywacyjnego pracowników w przedsiębiorstwie, należy działać bardzo precyzyjnie. Rzetelną podstawą systemu motywacyjnego w firmie jest zdefiniowanie KPI, wskaźników zachowań skutecznych na stanowiskach operacyjnych i ich pomiar. 

Jesteśmy gotowi rekomendować działania zarówno z poziomu konsultingowego, jak i szkoleniowego czy teambuildingowego. Takie kompleksowe podejście sprawi, że wdrożone zmiany staną się prawdziwym motorem napędowym firmy a poczucie realnego sensu i wpływu będzie doświadczeniem zarówno zarządzających i jak i pracowników. 


Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox