Systemy motywacyjne

Dysfunkcje prowadzące do spadku motywacji i zaangażowania wynikają najczęściej z błędów systemu zarządzania, a nie z cech indywidualnych pracowników. Skuteczne systemy motywacyjne skierowane są na wspieranie wybranych procesów i postaw, a nie na premiowanie wyników końcowych poszczególnych pracowników. Premia nie będzie skuteczna jeżeli będzie działała w oderwaniu od innych elementów budujących klimat motywacyjny w organizacji.

Wspieramy w tworzeniu założeń do systemu motywacyjnego w organizacji oraz w przekazujemy wiedzę potrzebną do nabywania, ćwiczenia i doskonalenia umiejętności przydatnych podczas pracy.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu motywacyjnego

  • poznanie procedur wartościowania stanowisk w organizacji
  • uświadomienie roli wynagrodzenia w systemie motywacyjnym
  • poznanie metod wartościowania oraz typów systemów premiowych
  • identyfikacja grup pracowników uwzględnionych w systemie motywacyjnych
  • umiejętne przygotowanie systemu premiowego dla zróżnicowanych stanowisk
  • rozpoznanie najczęściej spotykanych trudności w kontaktach z pracownikami